Home » Các lựa chọn học tập » Giáo dục cho lứa tuổi 16 trở lên

Giáo dục cho lứa tuổi 16 trở lên

Two students sitting and reading outside a college building

Mục này sẽ cho bạn tổng quan về hệ thống giáo dục Vương quốc Anh lứa tuổi 16 trở lên.

  • Nhiều học sinh quốc tế tuổi 16-18 ở Vương quốc Anh sống và học trong trường nội trú. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về những trường này trong mục trường Nội trú.
  • Hầu hết các học sinh khuyết tật hay có nhu cầu học tập đặc biệt vẫn học ở những trường thông thường; tuy nhiên, cũng có những trường đặc biệt mang lại nhiều hỗ trợ hơn. Hãy xem bài viết về Sinh viên khuyết tật và có nhu cầu học tập đặc biệt tại Vương quốc Anh để biết thêm chi tiết.
  • Mục này không bao gồm các khóa tiếng Anh. Nếu bạn quan tâm đến các khóa tiếng Anh, hãy chuyển sang mục học Tiếng Anh.

Các lựa chọn giáo dục

Ở Vương quốc Anh, có rất nhiều lựa chọn khác nhau dành cho sinh viên muốn tiếp tục học tập sau tuổi 16.

  • Bậc học Sau phổ thông dành cho sinh viên từ 16 tuổi trở lên, có thể là khóa học dạy nghề hoặc học thuật:

  • Các khóa học thuật giúp bạn chuẩn bị cho bậc đại học ở các trường đại học hoặc cao đẳng. Những khóa học này có mục tiêu phát triển khả năng phân tích, kiến thức và tư duy phản biện. 

  • Các khóa hướng nghiệp, dạy nghề và chuyên môn cho bạn kỹ năng, đào tạo chuyên môn và các bằng cấp bạn cần để bắt đầu và thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp bạn lựa chọn.

  • Bậc học Đại học dành cho những người trên 18 tuổi (trên 17 tuổi ở Scotland):

  • Bậc Đại học bao gồm các bằng cấp cử nhân, các khóa dự bị, Chứng chỉ Hướng nghiệp Quốc gia (HNDs) và một số lựa chọn khác

  • Bậc học Sau đại học bao gồm các khóa Thạc sỹ, Tiến sỹ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) và một số lựa chọn khác. Bậc học này dành cho những ai đã có bằng đại học.