Home » Những lời khuyên hữu ích » Đăng ký với cảnh sát

Đăng ký với cảnh sát

Handwriting on paper with a Career Success brochure

Khi đến Vương quốc Anh, bạn có thể cần đăng ký với cảnh sát.

Tôi có cần phải đăng ký không?

Nếu bạn cần đăng ký, điều này sẽ được thể hiện rõ trong hộ chiếu bằng một miếng đề can hoặc một con dấu. Bạn có thể xem danh sách những quốc gia có công dân cần phải đăng ký với cảnh sát khi đến Vương quốc Anh trên trang của Cục Biên giới Anh (UKBA).

Đăng ký như thế nào?

 • Thông thường, bạn cần đăng ký với cảnh sát trong vòng bảy ngày sau khi đến Vương quốc Anh. Nếu bạn được yêu cầu đăng ký với cảnh sát nhưng bạn không làm – đó là hành vi vi phạm hình sự.

 • Một số trường hỗ trợ tổ chức các buổi đăng ký với cảnh sát tại trường. Nếu không, bạn cần đến đăng ký với cảnh sát khu vực.

 • Để đăng ký, bạn cần điền Đơn đăng ký với Cảnh sát và mang theo các giấy tờ sau:

  • hộ chiếu có thị thực

  • lệ phí đăng ký 34 bảng Anh và thường phải trả bằng tiền mặt

  • hai bức ảnh chân dung của bạn (cỡ ảnh hộ chiếu)

  • giấy tờ chứng minh bạn đang theo học một khóa ở Vương quốc Anh (ví dụ như thư mời nhập học của trường)

  • giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn tại Vương quốc Anh (ví dụ như hợp đồng thuê nhà hoặc phòng, sao kê tài khoản ngân hàng hoặc hóa đơn)

 • Sau đó, bạn sẽ được cấp một giấy chứng nhận. Bạn cần giữ giấy chứng nhận này và cập nhật khi cần.

 • Nếu bạn phân vân không biết phải làm gì, hãy hỏi nhân viên của trường.

Thông báo với cảnh sát về bất cứ thay đổi nào

Trong suốt thời gian ở Vương quốc Anh, bạn phải báo cáo với cảnh sát trong vòng bảy ngày những thay đổi sau đây:

 • thay đổi địa chỉ
 • thay đổi trường
 • thay đổi về tình trạng hôn nhân hoặc sinh con
 • gia hạn lưu trú theo quyết định của Cục Biên giới Anh (UKBA)
 • thay đổi hộ chiếu
 • đi vắng tạm thời khỏi địa chỉ đăng ký trong vòng tám tuần trở lên.

Cần phải làm gì khi gặp vấn đề

Nếu bạn nhận ra rằng bạn đã lỡ không đăng ký được với cảnh sát hoặc không cập nhật những thay đổi lên giấy chứng nhận đăng ký của mình đúng hạn, hãy đến đồn cảnh sát ngay và giải thích hoàn cảnh của mình. Nếu lý do là bạn bị ốm, hãy lấy thư xác nhận của bác sĩ càng sớm càng tốt. Nếu bạn làm mất giấy chứng nhận đăng ký, hãy trình báo và xin một giấy chứng nhận mới.

Rời khỏi Vương quốc Anh

Nếu bạn có Giấy Chứng nhận của Cảnh sát, bạn cần thông báo với cảnh sát khi rời khỏi Vương quốc Anh. Trường có thể hỗ trợ bạn làm việc này. Nếu không, bạn hãy tự liên hệ với đồn cảnh sát mình đã đăng ký.