Home » Các lựa chọn học tập » Hệ thống bằng cấp của Anh » Hệ thống bằng cấp của Anh

Hệ thống bằng cấp của Anh

Books on a table at Manchester Metropolitan University

Bằng cấp của Vương quốc Anh được các nhà tuyển dụng và giới học thuật trên khắp thế giới công nhận và đánh giá cao.

Tại trang web này, bạn có thể tìm thấy hàng ngàn khoá học tại Vương quốc Anh với công cụ Tìm trường và khoá học tại Vương quốc Anh nằm ở phía đầu trang.

Bạn cũng có thể đọc giới thiệu sơ lược về những bằng cấp phổ biến và các loại khoá học trong những mục sau đây:

 • Các khóa học Tiếng Anh giới thiệu về các khóa học tiếng Anh và đưa ra tư vấn lựa chọn trung tâm giảng dạy tiếng Anh. Tìm hiểu thêm tại tại Học tiếng Anh
 • Với những học sinh từ 16 tuổi trở xuống, vui lòng xem hướng dẫn về Trường phổ thông và các trường nội trú.
 • Giáo dục sau phổ thông (Further Education) dành cho học sinh độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, bao gồm:
  • Các khóa học thuật (ví dụ như A-levels và bằng Tú tài Quốc tế IB) đặc biệt trợ giúp phát triển các kỹ năng phân tích, tư duy và chuẩn bị cho học sinh những kiến thức cần thiết cho bậc Đại học.
  • Các khóa học nghề trọng tâm vào đào tạo, phát triển và định hướng nghề nghiệp (như BTECS và NVQs) trang bị những kỹ năng và bằng cấp cần thiết cho một công việc thành công.
 • Giáo dục Đại học  (Higher education) dành cho học sinh trong đổ tuổi từ 18 trở lên (đối với Scotland là 17). Bậc Đại học chia ra làm 2 giai đoạn chính:
  • Trình độ Đại học bao gồm bằng cử nhân, bằng dự bị đại học, HNDS và một số bằng khác.
  • Trình độ Sau đại học gồm có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, MBA, cũng như những bằng cấp khác. Trình độ này dành cho sinh viên đã hoàn thành bậc Đại học và mong muốn học sâu hơn đến trình độ cao hơn.

Hệ thống giáo dục tại Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland

Hệ thống giáo dục của vương quốc Anh đa dạng và khác nhau tùy thuộc vào mỗi vùng lãnh thổ tại Anh, Scotland, Bắc Ireland hay Wales.

 • Tại Anh, Quốc hội Vương quốc Anh tại Westminster có trách nhiệm pháp lý đối với giáo dục.
 • Đối với Scotland, xứ Wales và bắc Ireland, việc đưa ra luật và hướng dẫn về giáo dục do Nghị viện Scotland,Nghị viện Wales và Bắc Ireland đảm nhiệm. 

Bốn hệ thống giáo dục nhìn chung giống nhau và cung cấp những khóa học và bằng cấp tương tự tuy nhiên chỉ có một vài điểm khác biệt.

Tại mục Lựa chọn học tập, chúng tôi có tổng hợp những thông tin chung về hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh và nêu một vài điểm khác biệt chính của 4 hệ thống giáo dục trên.

Nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn về mỗi hệ thống giáo dục quốc dân của từng vùng, vui lòng truy cập trang web chính phủ của AnhBắc Ireland và Wales. Đối với bậc đại học ở Scotland, vui lòng truy cập trang web Học tập tại Scotland, đối với thông tin về các bậc học khác tại Scotland, vui lòng truy cập trang web chính phủ Scotland. Để tìm hiểu thêm thông tin về các bậc học sau phổ thông và đại học tại Bắc Ireland, bạn có thể truy cập trang web www.delni.gov.uk.

Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích:

 • Danh sách Đăng ký các loại Bằng cấp theo Quy định bao gồm thông tin về các Tổ chức có chức năng Cấp bằng được Công nhận và những Bằng cấp quy định tại England (viết tắt ‘Ofqual’), Wales (Chính phủ Wales) và Bắc Ai-len (Ofqual dành cho bằng dạy nghề và chứng CCEA dành cho tất cả các loại bằng cấp khác).