Home » Các lựa chọn học tập » Giáo dục đại học » Giáo dục Đại học Vương quốc Anh – Các khóa học và Bằng cấp

Giáo dục Đại học Vương quốc Anh – Các khóa học và Bằng cấp

Close-up of art textbooks on a desk

Các trường đại học và cao đẳng của Vương quốc Anh mang lại hàng ngàn lựa chọn tuyệt vời về các khóa học lấy bằng cấp được giới học thuật và các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới tôn trọng. Khi bạn nghĩ các loại bằng cấp của giáo dục đại học Vương quốc Anh, có thể bạn chỉ nghĩ đến bằng cử nhân, thạc sỹ, thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) hay tiến sỹ. Tuy nhiên, còn có nhiều loại bằng cấp khác của bậc học này.

bậc đại học, các bằng cấp chính bao gồm:

 • Bằng cử nhân hay bằng đại học: Chương trình học tập học thuật được thiết kế để bạn có được hiểu biết toàn diện về một chuyên ngành. Thông thường, khóa cử nhân toàn thời gian (full-time) sẽ mất ba năm để hoàn thành (một số khóa kéo dài bốn năm). Về bằng cấp, có nhiều tên gọi ví dụ như Cử nhân Nghệ thuật (BA), Cử nhân Khoa học (BSc), Cử nhân Giáo dục (BEd) và Cử nhân Kỹ thuật (BEng).

Các bằng cấp cũng được xếp thành hai hạng: Ordinary (bình thường) hay Honours (danh dự) – nhưng việc phân loại này cũng khác nhau giữa các trường. Thông thường, bằng cử nhân ‘bình thường’ hoặc ‘không được xếp loại’ được trao khi sinh viên đã hoàn thành một khóa học đại học cấp bằng nhưng có nhiều môn không đạt để được xếp hạng honours hạng ba (bậc xếp hạng thấp nhất trong hệ thống đánh giá bằng cấp đại học của Vương quốc Anh). Nhưng ở Scotland, chữ “ordinary” và “honours” đơn thuần được dùng để chỉ độ dài của khóa đại học – “ordinary” là khóa cử nhân toàn thời gian ba năm, còn “honours” là khóa cử nhân toàn thời gian bốn năm.

 • Bằng Đại học đại cương (Foundation): Đây là bằng trao cho sinh viên hoàn thành hai năm đầu của khóa cử nhân ‘honours;’ với chương trình này, học viên có thể lựa chọn học toàn hoặc bán thời gian. Chương trình Đại học đại cương bao gồm giảng dạy học thuật kết hợp với thực tập với một công ty hay doanh nghiệp. Bạn có thể học để lấy bằng Đại học đại cương hoặc sau khi hoàn thành chương trình này, tiếp tục học một năm nữa để lấy bằng cử nhân ‘honours.’
 • Diploma Đại học (DipHE): Chương trình này kéo dài hai năm và các khóa DipHE toàn thời gian thường tương đương với hai năm đầu của chương trình cử nhân và bằng DipHE có thể sử dụng để đăng ký học năm thứ ba ở khóa cử nhân của chuyên ngành liên quan. Khóa DipHE có thể là khóa học thuật hay liên kết với một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể như y tá và công tác xã hội.
 • Chứng chỉ Đại học (CertHE): Khóa học này có thể tập trung vào nội dung học thuật hoặc một ngành nghề cụ thể. Chứng chỉ này tương đương với năm đầu của chương trình cử nhân đầy đủ. Đây là bằng cấp cơ bản nhất của bậc học đại học, bằng cấp này thể hiện rằng bạn có đủ khả năng hoàn thành khóa học đại học. Bạn có thể sử dụng Chứng chỉ Đại học này như là một bằng chứng về khả năng học tiếp lên cao, thay đổi công việc hoặc tiến xa hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp hiện tại. Đồng thời, bạn có thể dùng CertHE để học lên bậc Đại học đại cương, Diploma đại học hoặc chương trình cử nhâ đầy đủ.
 • Bằng Hướng nghiệp quốc gia (HND): Chương trình HND kéo dài hai năm; nếu hoàn thành khóa học này với kết quả cao, sinh viên có thể tiến lên năm thứ ba bậc đại học.

bậc Sau đại học, các bằng cấp chính bao gồm:

 • Bằng Thạc sỹ: Chương trình Thạc sỹ mang lại cho bạn cơ hội đào sâu kiến thức một chuyên ngành cụ thể hoặc chuyển hẳn sang hướng khác, sử dụng những kỹ năng bạn đã có sau khi học đại học. Bằng Thạc sỹ là một bằng cấp học thuật được trao cho những cá nhân thể hiện thành công kinh nghiệm chuyên môn và học thuật trong một lĩnh vực cụ thể. Hầu hết mọi chuyên ngành đều có chương trình Thạc sỹ, nhưng có hai loại hình chính: Thạc sỹ giảng dạy và Thạc sỹ nghiên cứu.

 • Các khóa MBA Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) là bằng cấp được quốc tế công nhận, mang lại cho bạn những kỹ năng bạn cần để thành công trong sự nghiệm quản trị doanh nghiệp của mình. Các khóa học MBA sẽ có những nội dung như chính sách và chiến lược kinh doanh, quản trị chiến lược và quản trị hoạt động, marketing, điều tra thị trường, tài chính và kế toán, công nghệ thông tin, quản lý nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, tư duy kinh doanh và thương mại quốc tế.

 • Chương trình Tiến sỹ (PhDs) Tiến sỹ (PhD/Dphil) là chương trình học thuật cao nhất một sinh viên có thể đạt đến. Các chương trình này đòi hỏi rất cao và thường để chuẩn bị cho nghề nghiệp trong lĩnh vực học thuật. Sinh viên đạt kết quả tối thiểu là 2:1 ở bậc đại học có thể xin học Tiến sỹ. Mặc dù bạn không nhất thiết phải có bằng Thạc sỹ để xin học các khóa Tiến sỹ, nhưng thông thường các ứng viên thường có bằng Thạc sỹ trước khi học Tiến sỹ.

 • Diploma và các bằng cấp Sau đại học khác Với những ai muốn học lên cao sau khi học xong chương trình cử nhân, có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn. Các khóa cấp bằng diploma sau đại học hoặc một số bằng cấp khác giúp sinh viên học một nội dung gì đó mới hơn hoặc đào sâu những kiến thức và kỹ năng đã được học trong chương trình cử nhân.

 • Các bằng cấp Chuyên ngành và Dạy nghề Chương trình Dạy nghề hoặc Chuyên ngành thường được lựa chọn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc để học thêm những kỹ năng khác do yêu cầu công việc. Phần lớn các khóa học này đều có yếu tố thực hành, mang lại cho bạn cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế.

 • Khóa học Chuyển đổi Đây là chương trình cấp bằng đào tạo nghề sau đại học, thường được lựa chọn bởi những sinh viên tốt nghiệp muốn chuyển sang chuyên ngành khác sau khi đã có bằng cử nhân, giúp cho họ trở nên hấp dẫn hơn với nhà tuyển dụng.

Các chương trình sau đại học theo hình thức giảng dạy bao gồm một sê-ri các bài giảng và bài thi và/hoặc đánh giá bài tập cuối khóa. Các chương trình sau đại học theo hình thức nghiên cứu bao gồm nội dung nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, trong khoảng thời gian khoảng từ hai đến ba năm. Sau đó, bạn sẽ trình bày nghiên cứu của mình bằng cách viết khóa luận.

Các môn học và mô-đun

Phần lớn các khóa đại học đều có cấu trúc “mô-đun”. Điều này có nghĩa bạn có thể xây dựng một chương trình học riêng cho mình bằng cách chọn mô-đun hoặc môn học từ những chuyên ngành, nội dung khác nhau. Ví dụ, nếu lựa chọn văn học Anh, năm đầu bạn có thể lựa chọn một mô-đun về Truyện khoa học viễn tưởng, một mô-đun về Văn học Thiếu nhi, một mô-đun về Truyện ngắn.

Nếu bạn lại quan tâm đến cả chuyên ngành khác nữa, bạn có thể lựa chọn học kết hợp, ví dụ Văn học Anh và Tâm lý học. Bạn thường có thể tự quyết về thời gian cần học với mỗi chuyên ngành. “Joint” hay “Kết hợp” có nghĩa là bạn học hai chuyên ngành với thời lượng tương đương (50/50), “major/minor” hay “đa số/ thiểu số” có nghĩa bạn sẽ phân thời gian cho hai chuyên ngành theo tỉ lệ 75%/25%.

Thực tập

Một số khóa học có một năm thực tập; ví dụ, bạn có thể đi làm cho một công ty, một tổ chức từ thiện hay một tổ chức công. Chương trình thực tập này thường cho năm thứ ba của khóa đại học hoặc năm thứ hai của chương trình HND (kéo dài hai năm). Tùy theo đơn vị nhận bạn vào thực tập, bạn có thể được hoặc không được trả lương.  Mục đích là để bạn có trải nghiệm về thế giới công việc và trang bị cho bạn những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực nghề nghiệp bạn định lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Hãy xem thị thực của bạn có cho phép bạn thực tập không trước khi nộp đơn xin thực tập.

Các hình thức học

Phần lớn các khóa cử nhân toàn thời gian (full-time) sẽ mất ba năm để hoàn thành (ở Scotland là bốn năm). Các khóa học sau đại học thường có độ dài một năm trở lên.

Các khóa học theo hình thức bán thời gian (part-time) thường diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn, bạn có thể vừa học, vừa làm với nhịp độ nhẹ nhàng hơn. Không có một độ dài tiêu chuẩn cho các khóa part-time – mỗi khóa mỗi khác. Nếu bạn cần có thị thực để học ở Vương quốc Anh, hãy kiểm tra xem tình trạng di trú (thị thực) có cho phép bạn học bán thời gian hay không trên trang web www.ukba.homeoffice.gov.uk.

Ngoài việc học ở trường tại Vương quốc Anh, bạn có thể lựa chọn học ở một nước khác; ví dụ: bạn có thể lựa chọn học từ xa hoặc học ở một địa điểm ở nước ngoài của một trường ở Vương quốc Anh. Hãy đọc thêm bài Học lấy bằng của Vương quốc Anh bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh.

Năm học

Ở Vương quốc Anh, năm học tiêu chuẩn thường bắt đầu vào Tháng Chín hoặc Tháng Mười và kết thúc vào Tháng Sáu hoặc Tháng Bảy năm sau. Một số khóa học có lịch khai giảng và bế giảng đa dạng hơn.