Din

Woman standing beneath the 'Christ in Glory' tapestry in Coventry Cathedral, Warwickshire

İngilitere’nin resmi dini Hıristiyanlık olsa da, İngiltere başka dinlerin de geniş çapta hoş görüldüğü çok dinli bir toplumdur.

İngiltere’de herhangi bir kişiye ırkı, milliyeti veya dini nedeniyle ayrım yapmak yasal suçtur. Kendi inançlarına saygı gösterilecek ve karşılığında sizden de başka insanların inançlarına saygı göstermeniz beklenecektir. Daha fazla bilgi için gov.uk internet sitesine bakınız.

İngiltere ve Galler için Office for National Statistics (ONS) 2001/2011 sayımına göre.

  • Yaklaşık 33 milyon kişi kendini Hıristiyan olarak tanıtmaktadır. Bunlar arasında Protestanlar, Katolikler, Metodistler ve Baptistler ve başka gruplar yer alır.

  • Diğer başlıca dini gruplar arasında İslam (2.750.566 kişi). Hiduizm (823.022). Sihizm (429.949). Yahudilik (270.159) ve Budizm (255.106) yer alır.

  • 14,1 milyon kişi herhangi bir dine inanmadığını söylemiştir.

Lütfen ayrıca İskoçya rakamlarına ve Kuzey İrlanda rakamlarına bakınız.

İngiltere’de insanların kendi seçtikleri dini kıyafetleri giymeleri (örn. baş örtüsü, uzun etek, vb.) ve Noel, Eid, Diwali veya Hanuka gibi dini bayramlarını kutlamaları olağan bir durumdur.

İngiltere’deki büyük kasabalarda ve şehirlerde kiliseler, camiler, tapınaklar, sinagoglar, gurdwaralar ve başlıca inançlara ait başka ibadethaneler göreceksiniz.

Küçük kasabalarda sadece Hıristiyan kiliseleri görebilirsiniz. Ancak İngiltere küçük bir ülke olduğu için her zaman büyük bir şehre yakınsınız.

Oteller, hastaneler ve havalimanları gibi kamu alanlarında ve birçok okulda, kolejde ve üniversitede genellikle herkesin kullanabileceği ibadethaneler bulunmaktadır. Okulunuzda, kolejinizde veya üniversitenizde de başka öğrencilerle ibadet edebileceğiniz dini sosyal bir grup bulunabilir.