Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » การทำงานควบคู่กับการเรียน

การทำงานควบคู่กับการเรียน

คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานไปพร้อมๆกับการเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติในสหราชอาณาจักร