เรียนในแบบของคุณ

Students in a classroom at Manchester Metropolitan University, England

การเรียนในสหราชอาณาจักรมีทางเลือกอันหลากหลายในทุกคุณวุฒิการศึกษาและระดับการเรียน