Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง

การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง

British Council มีการจัดการบรรยายสรุปก่อนออกเดินทางในหลายๆ ประเทศสำหรับนักศึกษานานาชาติที่กำลังวางแผนการเรียนในสหราชอาณาจักร