Home » เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่สหราชอาณาจ » รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

Young man laughing with a group of friends

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ให้การต้อนรับนักศึกษาจากทุกประเทศ, วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา