Home » Westminster Abbey Choir School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 30
จำนวนผู้โดยสาร: 30
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • เจ