Home » The Pilgrims' School
ประเภทของโรงเรียน
 • ชาย
จำนวนนักเรียน: 235
จำนวนผู้โดยสาร: 87
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • เจ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์