Home » Terra Nova, Holmes Chapel
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 300
จำนวนผู้โดยสาร: 50
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์