Home » Steyning Grammar School
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 2000
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล