Home » Stamford Junior School, Stamford
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 372
จำนวนผู้โดยสาร: 13
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์