Home » St Margaret's School, Bushey
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง
จำนวนนักเรียน: 445
จำนวนผู้โดยสาร: 72
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
 • ฮาลาล
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์