Home » Saint Andrew's School, Reading
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 286
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล