Home » Rossall International Study Centre
ประเภทของโรงเรียน
  • ศูนย์การศึกษานานาชาติ
จำนวนนักเรียน: 636
จำนวนผู้โดยสาร: 311
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ