Home » Repton Prep School, Derby
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 449
จำนวนผู้โดยสาร: 63
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์
  • ฮาลาล
  • เจ