Home » Queen Margaret's School, York
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง
จำนวนนักเรียน: 380
จำนวนผู้โดยสาร: 300
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล
 • เจ