Home » ทุกโรงเรียน

1170 โรงเรียนประจำที่ตรงกับที่คุณค้นหา

เลือกโดยดูข้อมูล

Headington School, Oxford

ประเภทของโรงเรียน หญิง

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Cherwell College Oxford

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา/ศูนย์การศึกษานานาชาติ

อายุ: มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Rossall School, Fleetwood

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Wrekin College, Telford

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

EF Academy Torbay

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Farringtons School

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

The Royal School Wolverhampton

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Merchiston, Edinburgh

ประเภทของโรงเรียน ชาย

อายุ: ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Queen Ethelburga's College, York

ประเภทของโรงเรียน สหศึกษา

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)

Kent College Pembury, Tunbridge Wells

ประเภทของโรงเรียน หญิง

อายุ: ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)/ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)/ระดับเตรียม (7 -13 ปี)/มัธยมต้น (14 -16 ปี)/มัธยมปลาย (16-18 ปี)