Home » Godstowe Prep School, High Wycombe
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง (มีผู้ชายบ้าง)
จำนวนนักเรียน: 416
จำนวนผู้โดยสาร: 94
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล