Home » Eton College, Windsor
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 1314
จำนวนผู้โดยสาร: 1314
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์