Home » Coleraine Academical Institution, Coleraine
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 762
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล