Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » วีซ่า » วีซ่าทำงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

วีซ่าทำงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

Two young professionals with a laptop in a busy cafe

การทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาจะเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ

การตรวจคนเข้าเมืองและการออกวีซ่าของสหราชอาณาจักรจะดำเนินการโดย UK Border Agency (UKBA) กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ UKBA

ฉันต้องมีวีซ่าเพื่อทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญชาติและสถานะการเข้าเมืองของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณต้องขอวีซ่าหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ UKBA

ฉันต้องขอวีซ่าประเภทใด?

วีซ่า 2 ประเภทต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการทำงานในสหราชอาณาจักร

  • วีซ่า Tier 2: สำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ปริญญาเอก PGCE หรือ PGDE จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับหรืออยู่ในรายชื่อ คุณสามารถขอวีซ่า Tier 2 ได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรหากคุณได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานจากผู้จ้างงานที่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตโดย UKBA โดยจะต้องเป็นงานที่มีเงินเดือนขั้นต่ำตามเกณท์ที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่คุณต้องการทำงานด้วย วีซ่า Tier 2 นี้ไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับวีซ่า เพียงคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณจะสามารถพักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 3 ปีและอาจขยายเวลาต่อได้

  • วีซ่าทำงานชั่วคราว Tier 5: คุณต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและขอวีซ่าประเภทนี้จากต่างประเทศ โดยมีข้อยกเว้นคือในกรณีที่คุณจะเข้ารับการฝึกอบรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา ในกรณีนี้คุณสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นแบบ Tier 5 ได้จากภายในสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการอนุมัติของรัฐบาล สำหรับการขอวีซ่า Tier 5 โดยส่วนใหญ่คุณต้องได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานจากผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการประเมินผลจากระบบฐานคะแนน ส่วนวีซ่าภายใต้โครงการ  youth mobility จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน วีซ่า Tier 5 เพื่อการทำงานหาประสบการณ์และการฝึกงานจะมีระยะเวลาจำกัด 12 เดือน แต่โครงการอื่นๆ ที่ครอบคลุมด้านการวิจัย กลุ่มการวิจัยและการฝึกอบรมในสาขาวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์จะมีระยะเวลาจำกัด 2 ปี

วีซ่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองในสหราชอาณาจักร

  • วีซ่า Tier 1 (ผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษา): เพื่อให้มีสิทธิ์สำหรับโครงการนี้ คุณต้องได้รับการรับรองจากสถาบันระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (HEI) ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ โดยคุณจะสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 1 ปีพร้อมทางเลือกในการขยายเวลาออกไปอีก 12 เดือนหากสถาบันระดับอุดมศึกษาของคุณยังให้การรับรองคุณต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ UKBA

นักศึกษาปริญญาเอก

ปัจจุบันนักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาในสหราชอาณาจักรแล้วสามารถพักอาศัยในสหราชอาณาจักรเพื่อหางานทำหรือก่อตั้งธุรกิจของตนเองได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสำเร็จหลักสูตรปริญญาเอก การสมัครโครงการขยายเวลาระดับปริญญาเอกต้องดำเนินการก่อน “วันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา” หลักสูตรปริญญาเอก โดยไม่สามารถดำเนินการได้หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าได้จากเว็บไซต์ UKBA

ทาง UK Council for International Student Affairs สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าที่เข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษา แต่คุณควรตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากเว็บไซต์ UKBA ด้วย