Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » เรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักร...นอกสหราขอาณาจักร » เรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักร...นอกสหราขอาณาจักร

เรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักร...นอกสหราขอาณาจักร

Group of students walking on campus in India

ในปี 2012 มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 500,000 คนที่เรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อเรียนหลักสูตรของตนเอง

ปัจจุบันมีโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับคุณในการได้รับคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพระดับโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก

การศึกษาข้ามชาติของสหราชอาณาจักร

การเรียนในสหราชอาณาจักรจะมอบคุณประโยชน์อันมีค่าอย่างยิ่ง โดยเป็นโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่, เรียนรู้ภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวไปตามเขตชนบทและเมืองต่างๆของสหราชอาณาจักร แต่การเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อการเรียนของคุณอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากคุณมีครอบครัวหรือหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ

การศึกษาข้ามชาติของสหราชอาณาจักร (UK TNE) เป็นชื่อเรียกที่หมายถึงการเรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่นอกสหราชอาณาจักร โดยมีวิธีการเรียนได้หลายรูปแบบดังนี้:

  • หลักสูตรออนไลน์/การเรียนทางไกล: มีการประมาณการกันว่ามีนักศึกษามากกว่า 570,000 คนในแต่ละปีที่เรียนหลักสูตรออนไลน์/การเรียนทางไกลของสหราชอาณาจักร สำหรับหลักสูตรออนไลน์ คุณจะดาวน์โหลดสื่อการเรียนของหลักสูตร, เข้าถึงงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานประจำวิชาผ่านทางระบบเว็บไซต์ สำหรับหลักสูตรการเรียนทางไกล คุณจะได้รับสื่อการเรียนของหลักสูตรโดยทางไปรษณีย์หรือแผ่นซีดี การเรียนด้วยวิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความช่วยหลือ สำหรับหลักสูตรออนไลน์/การเรียนทางไกลส่วนใหญ่ คุณจะได้รับการจัดสรรให้มีอาจารย์กวดวิชาของตนเองซึ่งคุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ

  • วิทยาเขตในต่างประเทศของสหราชอาณาจักร:  หากคุณต้องการประสบการณ์นักศึกษาแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถเลือกเรียนที่วิทยาเขตของโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ โดยมีวิทยาเขตเหล่านี้อยู่มากมายทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบรรยากาศแบบสหราชอาณาจักร, ชั้นเรียนทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษและอาจารย์ผู้สอนบางท่านอาจเป็นชาวอังกฤษ, เวลส์, สก๊อตแลนด์หรือไอร์แลนด์เหนือ รวมถึงอาจมีนักศึกษาชาวสหราชอาณาจักรที่วิทยาเขตด้วย

  • หลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ-สหราชอาณาจักร: นี่คือทางเลือกที่คุณจะได้เรียนที่โรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร มีการประมาณกันว่ามีนักศึกษา 550,000 คนที่เรียนหลักสูตรรูปแบบนี้ในแต่ละปี ในบางกรณี โรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจะทำการสอนหลักสูตรในนามของโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรและคุณจะได้รับคุณวุฒิของสหราชอาณาจักร ในบางกรณี พวกเขาจะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันและคุณจะได้รับคุณวุฒิร่วมจากทั้ง 2 สถาบันการศึกษา

ประโยชน์ของการศึกษาข้ามชาติ

  • มีนักศึกษานานาชาติจำนวนมากที่ต้องการสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักร แต่ไม่ต้องการจากครอบครัวหรือเพื่อนหรือลาออกจากงาน การเรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรในประเทศของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการศึกษาชั้นยอดโดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพการทำงาน

  • นอกเหนือจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตครอบครัวของคุณแล้ว วิธีนี้จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถพักอาศัยกับครอบครัวของคุณพร้อมๆไปกับการเรียนและประหยัดเงินค่าเดินทางและที่พักในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำงานนอกเวลาควบคู่ไปกับการเรียนได้อีกด้วย

  • ด้วยหลักสูตรของสหราชอาณาจักรอันหลากหลายที่เปิดสอนทั่วโลก คุณสามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะกับคุณ

การเลือกหลักสูตรที่มีคุณภาพ

เมื่อทำการเลือกหลักสูตร กรุณาตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษานั้นๆเป็นโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและองค์กรด้านการศึกษาของสหราชอาณาจักร กรุณาดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม – การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า, โรงเรียนประจำ, เรียนภาษาอังกฤษ, การศึกษาเพิ่มเติม, อุดมศึกษา

สำหรับหลักสูตรออนไลน์และการเรียนทางไกล ทาง  Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) จะทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับหลักสูตรการเรียนทางไกลและการเรียนที่บ้าน ODLQC จะทำการตรวจสอบสถาบันการศึกษาของหลักสูตรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันการศึกษาเหล่านั้นมีการบริการที่ดี โดยคุณสามารถขอดูรายชื่อและรายละเอียดต่างๆของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินได้

การค้นหาหลักสูตรการศึกษาข้ามชาติของสหราชอาณาจักร

  • คุณสามารถใช้เครื่องมือ ค้นหาหลักสูตร ที่ส่วนบนสุดของเว็บไซต์เพื่อค้นหาหลักสูตรออนไลน์/การเรียนทางไกล หรือไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

  • การค้นหาหลักสูตรวิทยาเขตในต่างประเทศของสหราชอาณาจักรและหลักสูตรความร่วมมืออาจใช้เวลามากกว่า เนื่องจากยังไม่มีแหล่งรวมข้อมูลในที่เดียวที่ทำการสรุปทางเลือกทั้งหมดที่มีทั่วโลกในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย คุณสามารถค้นหาว่ามีหลักสูตรใดที่เปิดสอนในประเทศของคุณ กรุณาติดต่อสำนักงาน British Council ในประเทศของคุณเพื่อสอบถามข้อมูล อีกทางเลือกหนึ่งคือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อดูว่ามีหลักสูตรใดที่เปิดสอนในประเทศของคุณ

การสมัครหลักสูตรการศึกษาข้ามชาติของสหราชอาณาจักร

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องทำการสมัครไปยังโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยโดยตรง คุณสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 

กำลังมองหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช่อยู่หรือเปล่า?

Unistats เป็นเว็บไซท์ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ๆ นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลสถาบัน/มหาวิทยาลัย และดูรายละเอียดหลักสูตรที่ใช่สำหรับตนเอง

เว็บไซท์ Unistats มีข้อมูลหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีให้นักเรียนเลือกเปรียบเทียบกว่า 35,000 หลักสูตร  พร้อมด้วยข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ

·         ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนในแง่คุณภาพวิชาการ การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน

·         ค่าเล่าเรียน และความช่วยเหลืออื่นๆ ทางการเงิน

·         เงินเดือน และข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของบัณฑิต

·         การเรียนการสอน และวิธีการประเมินของหลักสูตร

·         เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

และอื่นๆ อีกมากมาย

แคทเธอรีน นิกซัน จาก Unistats จะมาเล่าให้เราฟังว่าเว็บไซท์นี้ที่สามารถช่วยนักเรียนได้อย่างไรบ้าง  

ในการจะเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช่สำหรับตัวเองนั้น มีประเด็นหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เนื่องจากความหลากหลายของหลักสูตรที่สหราชอาณาจักรเปิดสอน เช่น บางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่เป็นวิชาทั่วๆ ไป แต่บางมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรวิชาเฉพาะทาง

นักเรียนหลายคนอาจจะเคยเห็นการจัดลำดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของสหราชอาณาจักรมาบ้างแล้ว....แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเท่านั้น

นักเรียนหลายคนมักถามว่า “จะได้ความช่วยเหลือด้านวิชาการอะไรจากอาจารย์ผู้สอนบ้าง?” หรือ “นักเรียนคนอื่นๆ คิดว่าหลักสูตรนี้เป็นอย่างไร?” หรือ “มุมมองด้านการประกอบอาชีพของเหล่าบัณฑิตเป็นอย่างไรบ้าง?” Unistats มีคำตอบให้คุณ

 

Unistats เป็นเว็บไซท์ที่นักเรียนสามารถนำข้อมูลหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีมาเปรียบเทียบได้ โดยมีทั้งหลักสูตรแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์กว่า 35,000 หลักสูตร ที่เปิดสอนในกว่า 400 มหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ และเว็บไซท์ถูกจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร

มาดูกันว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ อย่างไรบ้าง

ข้อมูลที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะหาได้จากเว็บไซท์ Unistats ก็คือความเห็นของนักเรียนต่อหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจาก National Student Survey (NSS) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามถึง 71% ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนที่กำลังตัดสินใจเลือกหลักสูตรมีความเข้าใจถึงประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนในอนาคตได้

คุณสามารถดูข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และความเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้ อาทิ  

คุณภาพของหลักสูตร

·         ความช่วยเหลือต่างๆ เชิงวิชาการและด้านการเรียนการสอน

·         ทรัพยากรอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียน อาทิ ห้องสมุด และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ (เว็บไซท์) 

·         การบริหารหรือการดำเนินหลักสูตร

 

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

Unistats ได้นำผลจากการสำรวจ “Destination of Leavers from Higher Education – เป้าหมายของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา” ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของบัณฑิตที่สำเร็จศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ เช่น อัตราเงินเดือน (โดยเฉลี่ย) ข้อมูลหรือประเด็นการเลือกอาชีพ/จ้างงาน 

ค่าเล่าเรียน

เว็บไซท์ Unistats  มีข้อมูลค่าเล่าเรียนของนักเรียนสหราชอาณาจักร และนักเรียนต่างชาติที่มีสิทธิจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราที่เท่ากับนักเรียนสหราชอาณาจักร (home student) แต่จะไม่มีข้อมูลค่าเล่าเรียนในอัตราของนักเรียนต่างชาติ   

แต่ไม่ต้องกังวล เพราะข้อมูลค่าเล่าเรียนของนักเรียนต่างชาติ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรและทุนการศึกษานั้นสามารถหาได้จากเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สามารถลิงค์จากเว็บไซท์ของ Unistats ได้โดยตรง

หากไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยอัตราของ “นักศึกษาสหราชอาณาจักร”  หรือ “นักศึกษาต่างชาติ”
ลองเข้าเว็บไซท์ UKCISA เพื่อตรวจสอบข้อมูล!      

วิธีการใช้เว็บไซท์ Unistats

·         เว็บไซท์ Unistats ใช้ไม่ยาก คุณสามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรจากชื่อรายวิชา สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน หลังจากนั้นจึงค่อยทำลิสท์รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่สนใจที่สุดไว้  หรือทำลิสท์เพื่อเปรียบเทียบหลายๆ หลักสูตรพร้อมๆ กันก็ได้

ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือ ลองดูวิดิโอแนะนำการใช้เว็บไซท์ฉบับย่อของเราได้!


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

นอกจากเว็บไซท์ Unistats แล้วยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ให้จะช่วยนักเรียนในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร เช่น
 

·         เว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งจะมีรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ อย่างครบถ้วน ที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลหลักสูตรหรือขั้นตอนการสมัคร แต่รวมถึงข้อมูลการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย

·         นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหากมีข้อสงสัยที่เฉพาะเจาะจงและต้องการคำอธิบายที่ชัดเจน ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะแนะนำคุณให้ติดต่อกับนักเรียนปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่ง  

·         และอีกหนึ่งเว็บไซท์ที่ไม่ควรพลาดคือ Education UK คลิกที่นี่เพื่อค้นหาหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ!  

 

 

 

การตัดสินในครั้งสำคัญ

สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนตัดสินใจ คือต้องแน่ใจว่าได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ มาอย่างครบถ้วนแล้ว เพราะการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียนถือเป็นเรื่องใหญ่ เว็บไซท์ Unistats สามารถให้ความมั่นใจกับคุณได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวกสบาย ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร

Unistats ถูกจัดทำขึ้น และดูแลโดยหน่วยงานในสังกัด UK Higher Education (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักรและอาจารย์แนะแนว สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลนั้นๆ มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา