การเดินทางสู่สหราชอาณาจักร

Two young women talking while walking through a train station

การวางแผนการเดินทางของคุณสู่สหราชอาณาจักรเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง

UK Council for International Student Affairs มีคำแนะนำที่ดีเพื่อช่วยคุณในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

คำแนะนำเพิ่มเติม:

 • กรุณาอ่านบทความเรื่องสุขภาพเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 • เมื่อคุณเดินทาง นำที่อยู่ของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของเจ้าหน้าที่ติดตัวไปด้วย คุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากมีความจำเป็น

 • เอกสารที่ต้องนำไปด้วยอาทิเช่น:

 • หนังสือเดินทาง (พร้อมใบอนุญาตเข้าประเทศหากจำเป็นต้องใช้)

 • แผนการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน

 • จดหมายรับเข้าเรียนจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

 • คุณอาจต้องทำประกันสุขภาพและการเดินทาง มีบริษัทมากมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันสำหรับนักศึกษานานาชาติ คุณควรทำประกันให้ครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น สอบถามกับทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำแนะนำ พวกเขาอาจมีกรมธรรม์พิเศษสำหรับนักศึกษา

 • สหราชอาณาจักรมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพด้วยสนามบินมากกว่า 40 แห่งรวมถึงเครือข่ายบริการรถไฟ เรือเฟอร์รี่และรถโดยสารที่ครอบคลุมกว้างขวาง คุณสามารถขอคำแนะนำจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่เรียนของคุณ

 • ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณอาจมีบริการรับส่งจากสนามบินเมื่อคุณเดินทางมาถึง หากไม่มีบริการนี้ คุณควรเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรในช่วงเช้าหรือบ่ายต้นๆเนื่องจากจะมีจำนวนรอบของบริการขนส่งมวลชนถี่มากกว่า หากคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานข้อมูลนักท่องเที่ยวหรือศูนย์ข้อมูล

 • การรักษาความปลอดภัยที่สนามบินมีความเข้มงวด โดยมีกฏระเบียบเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณสามารถนำติดตัวมายังสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องชำระค่าภาษีนำเข้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สิ่งของบางรายการถูกห้ามนำเข้าตามกฏหมาย อาทิเช่นอาหารบางชนิด พืชและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ gov.uk

 • ตรวจสอบกับทางสายการบินว่าคุณสามารถนำสิ่งของใดไปกับคุณได้ สายการบินส่วนใหญ่จะคิดค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน

 • คุณควรเผื่อเวลาในการเช็คอินและผ่านด่านควบคุมความปลอดภัยก่อนขึ้นเที่ยวบินเชื่อมเส้นทางเนื่องจากคิวอาจจะยาว

 • คุณควรนำเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นติดตัวไปด้วยเนื่องจากอากาศอาจหนาวเย็นระหว่างการเดินทาง

 • ในการเดินทาง คุณอาจต้องใช้เงินสำหรับบริการขนส่งมวลชน อาหารและค่าธรรมเนียมศุลกากร คุณควรพกเช็คเดินทางประมาณ 200 ปอนด์ติดตัวไปด้วย

 • การเปิดบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ในระหว่างนี้ คุณอาจจะต้องใช้เช็คเดินทางหรือเบิกเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศบ้านเกิด