การสอนและการศึกษาของสหราชอาณาจักร

Woman reading a book with notes in the margins

การศึกษาของสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศและนักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรจะให้คะแนนคุณภาพการสอนที่ได้รับในระดับที่สูง

ยกตัวอย่างเช่นในการสำรวจ ‘Tracking International Graduate Outcomes’ (2011, BIS) 88% ของผู้สำเร็จการศึกษานานาชาติกล่าวว่าพวกเขาพึงพอใจกับประสบการณ์การเรียนของตนเอง

เมื่อคุณเริ่มต้นการเรียน คุณอาจพบว่าวิธีการเรียนของสหราชอาณาจักรแตกต่างจากที่คุณคุ้นเคย

ในหลักสูตรการเรียนของสหราชอาณาจักร คุณจะมีอิสระในการค้นหาแนวคิดของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ คุณอาจต้องทำงานค้นคว้าวิจัยของตนเองหรือทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆสำหรับโครงการบางโครงการ

การศึกษาของสหราชอาณาจักรเป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างมากด้วย คุณจะไม่เพียงแต่ฟังอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา อาจารย์ของคุณจะสนับสนุนให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณและอาจจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นการอภิปราย, การปรึกษาหารือและการตั้งคำถาม แนวคิดก็คือการเรียนอย่างสนุกและมีส่วนร่วมจะทำให้คุณเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การเรียนด้วยวิธีนี้อาจทำให้คุณรู้สึกหวาดหวั่นในช่วงแรก แต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากอาจารย์ผู้สอน และภายในเวลาไม่นาน เราหวังว่าคุณจะรู้สึกผ่อนคลายกับการเรียน

ไม่ต้องกังวลหากคุณรู้สึกเขินอาย ผู้คนมากมายในสหราชอาณาจักรก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณจะไม่โดดเดี่ยว ซึ่งครูของคุณจะทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายในที่สุด

หากคุณกำลังจะเข้าเรียนหลักสูตรระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรือระดับอุดมศึกษา เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Prepare for Success ซี่งเป็นแหล่งข้อมูลอันดีเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณทราบว่าชั้นเรียนและการสอนในสหราชอาณาจักรมีรูปแบบอย่างไร รวมถึงมีคำแนะนำเพื่อการเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จด้วย