บริการช่วยเหลือและสวัสดิการ

Group of students talking to a support officer at the University of Huddersfield

โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับสวัสดิการของนักศึกษาอย่างจริงจัง คุณควรขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการความช่วยเหลือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคุณต้องการให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข

  • โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการจ้างเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักศึกษาและบางแห่งมีเจ้าหน้าที่นักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะ คุณสามารถขอคำแนะนำหากคุณมีปัญหาใดๆ อีกทางเลือกหนึ่งคือไปที่สมาพันธ์นักศึกษา

  • คุณควรพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนของคุณหากคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและการสอบ อีกทั้งพวกเขายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย

  • ที่โรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร คุณจะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูคุมบ้านพักชายหรือครูคุมบ้านพักหญิงคอยดูแลรวมถึงมีพยาบาลประจำที่จะคอยดูแลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

  • เพื่อช่วยคุณในการปรับตัวเมื่อเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรก โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้คุณได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และสร้างความคุ้นเคยกับวิทยาเขตและเมือง

  • National Union of Students เป็นกระบอกเสียงระดับประเทศของนักศึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอส่วนลดราคาถูกสำหรับนักศึกษาและคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูคำแนะนำต่างๆ

UK Council for International Student Affairs ทำหน้าที่สนับสนุนและคุ้มครองความต้องการต่างๆของนักศึกษานานาชาติในสหราชอาณาจักร คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายได้จากเว็บไซต์