เรียนในแบบของคุณ

Students in a classroom at Manchester Metropolitan University, England

การศึกษาของสหราชอาณาจักรเปิดโอกาสให้คุณเลือกหลักสูตรที่ตรงกับจุดมุ่งหมายและความสนใจของคุณ รวมถึงการเรียนในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ ด้วยหลักสูตรมากมายที่เปิดสอนในสหราชอาณาจักร คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนและได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่จะช่วยคุณในสาขาอาชีพที่เลือก

หลายๆหลักสูตรของสหราชอาณาจักรมีโครงสร้างแบบ “รวมหน่วยการเรียน” ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถออกแบบหลักสูตรของตนเองโดยการเลือกหน่วยการเรียนหรือหน่วยวิชาจากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวรรณคดีอังกฤษ คุณสามารถเลือกหนึ่งหน่วยการเรียนสาขานวนิยายวิทยาศาสตร์ หนึ่งหน่วยการเรียนสาขาวรรณกรรมเด็กและหนึ่งหน่วยการเรียนสาขาเรื่องสั้น หากคุณมีความสนใจมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา คุณก็สามารถเรียนแบบสาขาวิชารวมได้ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่นวรรณคดีอังกฤษและจิตวิทยา

หลายๆหลักสูตรสามารถเลือกเรียนแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา ในกรณีที่คุณต้องใช้วีซ่าเพื่อเรียนในสหราชอาณาจักร คุณควรตรวจสอบสถานะการเข้าเมืองของคุณว่าสามารถเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลาได้หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ UK Border Agency

ในกรณีที่คุณต้องการได้รับคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้ เรามีทางเลือกมากมายสำหรับคุณ หลักสูตรออนไลน์เป็นทางเลือกที่สะดวกเพื่อการเรียนจากประเทศบ้านเกิดของคุณ โดยปกติคุณจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คุณจะสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำ ดังนั้นคุณจะมีความช่วยเหลือทั้งหมดที่ต้องการ อีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณต้องการประสบการณ์การเรียนในวิทยาเขต คุณสามารถเลือกเรียนที่วิทยาเขตต่างประเทศของสหราชอาณาจักรใกล้บ้านคุณได้เช่นกัน

คุณสามารถเข้าสู่การเรียนของสหราชอาณาจักรได้ทุกระดับอายุและระดับการเรียน ในกรณีที่คุณยังไม่มีคุณวุฒิการศึกษาหรือทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องมีเพื่อการสมัครเรียนหลักสูตรที่เลือก ทางเรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมและคุณวุฒิการศึกษามากมายที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ อาทิเช่นหลักสูตรปูพื้นหรือหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมีคุณสมบัติผ่านเกณท์เงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อทางเลือกการเรียน