สมาพันธ์นักศึกษา

Students standing on a balcony inside a building atrium

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรและโรงเรียนบางแห่งมีสมาพันธ์นักศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมีการบริหารจัดการโดยนักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

ศูนย์กลางทางสังคม

สมาพันธ์นักศึกษาคือศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมของวิทยาเขต โดยปกติจะตั้งอยู่ในอาคารหรือห้องของตนเองภายในวิทยาเขต ซึ่งทุกแห่งจะมีบริเวณสำหรับกิจกรรมทางสังคมอาทิเช่นที่นั่ง, ร้านค้านักศึกษา, บาร์และสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร ส่วนสมาพันธ์นักศึกษาขนาดใหญ่ คุณอาจพบว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ธนาคารและไนท์คลับจนถึงร้านหนังสือและร้านทำผม

สมาพันธ์นักศึกษาเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพบปะเพื่อนฝูง, จิบกาแฟระหว่างชั่วโมงเรียนหรือรับประทานอาหาร ค่าบริการของสมาพันธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสำหรับนักศึกษาพร้อมส่วนลด หลายๆสมาพันธ์มีการจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆอาทิเช่นการแสดงดนตรี, การแข่งขันตอบปัญหาและงานปาร์ตี้

โรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีสโมสรด้านกีฬา, ศิลปะและสังคมของตนเอง อาทิเช่นสโมสรหมากรุก, ถ่ายภาพ, การละครหรือคริกเก็ต โดยส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียมต่ำมาก หลายๆสโมสรพบปะกันที่สมาพันธ์นักศึกษาหรือประกาศรับสมาชิกใหม่ที่กระดานประกาศของสมาพันธ์นักศึกษา ลองดูว่ามีสโมสรใดบ้าง

ความช่วยเหลือ

สมาพันธ์นักศึกษามีบริการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในปัญหาด้านต่างๆอาทิเช่นด้านการเงิน, ที่พัก, ความพิการและอื่นๆ กรุณาติดต่อสมาพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูล

การรณรงค์

สมาพันธ์นักศึกษาจะทำหน้าที่สะท้อนเสียงของนักศึกษาไปสู่ผู้ที่บริหารจัดการโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่จะมีการจัดการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยทุกปีเพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษา หากคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักศึกษา คุณก็สามารถลงคะแนนเสียงได้

National Union of Students

95% ของสมาพันธ์ในสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของ National Union of Students (NUS) โดยเป็นองค์กรที่จะทำการส่งเสริม, ปกป้องและขยายขอบเขตสิทธิของนักศึกษารวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนสมาพันธ์นักศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ NUS