วีซ่านักศึกษา

Student reading a book

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติที่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักรจำนวนหลายพันคน ทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติโดยไม่มีการจำกัดจำนวนวีซ่านักศึกษา

การตรวจคนเข้าเมืองและการออกวีซ่าของสหราชอาณาจักรจะดำเนินการโดย UK Border Agency (UKBA) กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ UKBA

ฉันต้องขอวีซ่าหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญชาติและสถานะการเข้าเมืองของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณต้องขอวีซ่าหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ UKBA

ฉันควรขอวีซ่าเมื่อใด?

คุณควรดำเนินการขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนการขอวีซ่า ซึ่งทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอ การสมัครขอวีซ่าอาจกำหนดให้คุณต้องดำเนินการดังนี้:

  • ฉีดวัคซีนบางประเภท หรือในกรณีที่คุณเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค คุณต้องผ่านการเอ็กซเรย์ทรวงอก
  • แสดงเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและคุณวุฒิต่างๆ

เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการทดสอบทางข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าโดยเฉลี่ยจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บเพจบริการวีซ่าของ UKBA

ฉันต้องขอวีซ่าประเภทใด?

วีซ่า 2 ประเภทต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 11 เดือน:

  • วีซ่าระยะสั้นสำหรับเด็ก: คุณสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณมีอายุ 17 ปี หรือต่ำกว่า และต้องการเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 12 เดือนหากคุณเดินทางมาพร้อมกับผู้มาทำงานวิจัย)

  • วีซ่าระยะสั้นสำหรับนักศึกษา: คุณสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า และต้องการเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่คุณต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะ คุณสามารถขอวีซ่านักศึกษาแบบระยะยาวได้สูงสุด 11 เดือน

วีซ่า 2 ประเภทต่อไปนี้จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลานานขึ้นในสหราชอาณาจักร โดยต้องเป็นหลักสูตรในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือของ UKBA

  • วีซ่านักศึกษา (เด็ก) Tier 4: คุณสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง 17 ปี หากคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง 15 ปี คุณต้องเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อเรียนที่โรงเรียนอิสระที่มีการชำระค่าเล่าเรียน

  • วีซ่านักศึกษา (ทั่วไป) Tier 4: คุณสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณต้องการเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อการเรียนหลังอายุ 16 ปี

วีซ่าต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรก่อนดำเนินการขอวีซ่าแบบ Tier 4:

คุณสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ในฐานะนักศึกษาหากคุณมีความประสงค์ที่จะเรียนในสหราชอาณาจักรภายใต้วีซ่า Tier 4 ของระบบวีซ่าแบบฐานคะแนนแต่คุณยังไม่เสร็จสิ้นการเตรียมการสำหรับหลักสูตรการเรียน คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณจะเริ่มต้นการเรียนของคุณภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร หากขอวีซ่าเข้ามาในฐานะ Prospective Student คุณสามารถเปลี่ยนระเภทวีซ่าเป็น Tier 4 General และ Tier 4 Child ได้ในสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกลับไปเมืองไทย

การทำงานในสหราชอาณาจักร

ในกรณีที่คุณเดินทางมายังสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าระยะสั้นสำหรับนักศึกษา วีซ่าระยะสั้นสำหรับเด็ก วีซ่านักศึกษามุ่งหวัง คุณจะไม่มีสิทธิ์ทำงานในสหราชอาณาจักร

นักศึกษาที่เดินทางมาด้วยวีซ่านักศึกษาแบบ Tier 4 จะมีสิทธิ์ทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดต่อสัปดาห์และในช่วงวันหยุดภาคเรียน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ UKBA

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าได้จากเว็บไซต์ UKBA

นอกจากนี้ทาง UK Council for International Student Affairs ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษาเช่นกัน แต่คุณควรตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากเว็บไซต์ UKBA ด้วย