ความปลอดภัย

Hoxton, London

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยด้วยอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมในระดับต่ำ แต่เมื่อใดที่คุณเดินทางไปยังประเทศใหม่ๆ การดูแลตนเองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำแนะนำในการสร้างความมั่นใจเพื่อทราบถึงเคล็ดลับในการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยในสหราชอาณาจักร

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 999 เพื่อติดต่อตำรวจ หน่วยดับเพลิง หรือรถพยาบาล หมายเลขนี้เป็นบริการฟรีจากโทรศัพท์ทุกเครื่องในสหราชอาณาจักร แต่ควรใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

ในกรณีที่คุณต้องการแจ้งเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจในท้องถิ่นหรือขอให้ใครสักคนที่โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยดำเนินการแทนคุณ