ศาสนา

Woman standing beneath the 'Christ in Glory' tapestry in Coventry Cathedral, Warwickshire

แม้ว่าศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร แต่สหราชอาณาจักรก็เป็นสังคมสหศรัทธาที่ซึ่งศาสนาอื่นๆเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวาง

ในสหราชอาณาจักร การเลือกปฏิบัติต่อผู้ใดอันเนื่องจากเชื้อชาติ, สัญชาติหรือศาสนาเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย คุณจะได้รับการเคารพในความเชื่อของคุณและจะต้องให้ความเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ gov.uk

จากการสำรวจประชากรของ Office for National Statistics (ONS) 2001/2011  สำหรับประเทศอังกฤษและเวลส์:

  • มีประชากรประมาณ 33 ล้านคนที่ระบุว่าตนเองเป็นคริสเตียน ซึ่งรวมถึงนิกายโปรเตสแตนท์, คาทอลิก, เมโธดิสท์และแบ๊บติสท์และกลุ่มอื่นๆ
  • กลุ่มศาสนาหลักอื่นๆอาทิเช่น อิสลาม (2,750,566 คน), ฮินดู (823,022 คน), ซิกห์ (429,949 คน), ยูดาห์ (270,159 คน) และพุทธ (255,106 คน)
  • 14.1 ล้านคนระบุว่าตนเองไม่ได้นับถือศาสนาใด

นอกจากนี้กรุณาดูตัวเลขของประเทศสก๊อตแลนด์และตัวเลขของประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ในสหราชอาณาจักร มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้คนที่จะสวมใส่เครื่องแต่งกายตามศาสนาของตนเอง (ตย. ผ้าคลุมศีรษะ, กระโปรงยาว ฯลฯ) และเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาอาทิเช่นคริสต์มาส, อีด, ดิวาลีหรือฮานุกกะห์

ในเมืองใหญ่ทั่วสหราชอาณาจักร คุณจะพบเห็นโบสถ์, สุเหร่า, วัด, โบสถ์ยิว, เกิร์ดวาราและสถานที่สักการะอื่นๆสำหรับทุกความเชื่อทางศาสนาที่สำคัญ

ส่วนในเมืองขนาดเล็ก คุณอาจพบเห็นเพียงโบสถ์คริสต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นประเทศเล็ก คุณจะไม่เคยอยู่ไกลจากเมืองใหญ่เลย

ตามสถานที่สาธารณะต่างๆอาทิเช่นโรงแรม, โรงพยาบาลและสนามบินส่วนใหญ่จะมีห้องสวดมนต์ที่ทุกคนสามารถใช้งาน เช่นเดียวกับในโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ นอกจากนี้ทางโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณอาจมีชมรมด้านศาสนาที่คุณสามารถประกอบพิธีสักการะร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆด้วย