คำอธิบายคุณวุฒิการศึกษา

Books on a table at Manchester Metropolitan University

คุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและนักวิชาการทั่วโลก

ในเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถค้นหาหลักสูตรหลายพันหลักสูตรของสหราชอาณาจักรโดยการใช้เครื่องมือ ค้นหาหลักสูตร ที่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจ

นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านข้อมูลสรุปของคุณวุฒิการศึกษาหลักและประเภทของหลักสูตรได้ในหมวดต่อไปนี้:

  • การศึกษาเพิ่มเติมจะแสดงรายชื่อคุณวุฒิการศึกษาหลักๆที่เปิดสอนที่ระดับการศึกษาเพิ่มเติมของสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษาอายุ 16 ปีหรือสูงกว่า ซึ่งรวมถึงหลักสูตรสามัญ (ตย. A-levels และ International Baccalaureate) และอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านอาชีพ (ตย. BTEC และ NVQ)

  • อุดมศึกษา จะแสดงรายชื่อคุณวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่นคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ตย.หลักสูตรปริญญาตรี, HND) และสูงกว่าปริญญาตรี (หลักสูตรปริญญาโท, MBA, ปริญญาเอกปรัชญาและปริญญาเอก)

 

หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรส่วนมากจะใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ดังนั้นจึงมีหลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้นจำนวนมากที่ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 หรือ 2 ปีเท่านั้น

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอาจใช้คำเหล่านี้ในการอธิบายการศึกษาระดับต่างๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับ 4 หรือ ประกาศนียบัตร (ป) – การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะเวลา 1 ปี

ระดับ 5 หรือ ระดับกลาง (ก) – การศึกษาที่ใช้เวลา 2 ปี

ระดับ 6 หรือ วิทยานิพนธ์ (ว) – การศึกษาที่ใช้เวลา 3-4 ปี

หากเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบเต็มเวลา 3 หรือ 4 ปี คุณจะจบการศึกษาในระดับที่ 6 หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งปกติจะเรียกหลักสูตรเหล่านี้ว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เช่น อ.บ. หรือ วท.บ.) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ระดับอุดมศึกษา – หลักสูตรและวุฒิการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี อาทิ หลักสูตรเตรียมพื้นฐาน และ อนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา (HNDs) ซึ่งต่างเป็นที่ต้องการของบริษัทในหลากหลายวงการอุตสาหกรรม หากคุณจบการศึกษาระดับนี้ คุณคือผู้จบการศึกษาระดับ 5 หรือระดับ ก

วุฒิอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญาอุดมศึกษา (DipHE) ระยะเวลา 2 ปี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (CertHE) ระยะเวลา 1 ปี (หากคุณจบการศึกษาระดับนี้ คุณคือผู้จบการศึกษาระดับ 4 หรือ ระดับ ป)

คุณสามารถเข้าศึกษาวุฒิเหล่านี้ได้ทั้งในสถาบันอาชีวะศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัย ศูนย์ฝึกอบรมภาคเอกชน หรือในมหาวิทยาลัย หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน การศึกษาระดับวิชาชีพ - หลักสูตรและวุฒิการศึกษา และ การศึกษาระดับวิชาชีพ - วิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ

ทำไมจึงเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้นที่สหราชอาณาจักร

หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ต่างเหมาะสำหรับผู้ต้องการได้รับวุฒิการศึกษาในระยะเวลาที่สั้นกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นกว่า เพราะคุณสามารถเข้าเรียนแบบภาคค่ำได้ (ในกรณีที่คุณต้องทำวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร สามารถเข้าไปตรวจสอบ สถานะวีซ่านักเรียน ว่าอนุญาตให้คุณเข้าเรียนแบบภาคค่ำได้)

หลักสูตรระยะสั้นมักจะให้ความสำคัญที่อาชีพการงานและอาจรวมถึงประสบการณ์การฝึกงานและความรู้ทางด้านวิชาการ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรเตรียมพื้นฐานและหลักสูตรอนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาสาขาธุรกิจและการจัดการหลายแห่ง รับรองว่ามีตำแหน่งให้เข้าทำงานในบริษัทและได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสายอาชีพต่างๆ อีกด้วย จึงหมายความว่าคุณจะได้รับการถ่ายทอดทักษะการทำงานจริงเมื่อคุณจบการศึกษาหลักสูตรนี้ (เข้าไปตรวจสอบด้วยว่าสถานะวีซ่าของคุณอนุญาตให้คุณเข้ารับตำแหน่งงานในขณะที่ยังศึกษาอยู่หรือไม่)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรระยะสั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาตำแหน่งงาน และจากผลการสำรวจพบว่าเพียง 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมพื้นฐานที่สหราชอาณาจักร มีผู้เรียนได้รับตำแหน่งเข้าทำงานแบบเต็มเวลาจำนวนมากถึง 97.2% (งานวิจัย โดย HESA ปี 2011)

หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฤดูร้อนอื่นๆ

หากคุณไม่ได้กำลังมองหาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เรามีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมายให้คุณได้ตัดสินใจ สถาบันการศึกษาหลากหลายแห่งต่างเปิดหลักสูตรภาคค่ำหรือหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในเวลา 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์ หรือ2-3 เดือน เป็นหลักสูตรที่เหมาะในการเสริมสร้างทักษะและเปิดโอกาสให้คุณเข้าศึกษาสาขาวิชาที่คุณสนใจ

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดทางเลือกหนึ่งคือ การเข้าศึกษาหลักสูตรฤดูร้อน เพราะมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากมายหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรนี้ และเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน คุณสามารถเลือกสาขาวิชาที่คุณสนใจหรือเข้าเรียนหลักสูตร ‘ทดลอง’ ที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมให้คุณสำหรับการศึกษาต่อในวิชานั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทราบว่าคุณชอบวิชาหรือสถาบันนั้นๆ หรือไม่ และยังช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะสมัครเรียนหลักสูตรเต็มเวลาดีหรือไม่

นี่จึงเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้เข้ามาทดลองใช้ชีวิตอย่างนักเรียนสหราชอาณาจักร เพราะนอกจากจะได้เรียนหนังสือแล้ว โรงเรียนภาคฤดูร้อนหลายๆ แห่งต่างจัดงานเลี้ยงรื่นเริง ทริปทัศนศึกษา และทริปไปเยี่ยมชมเมืองต่างๆ ในสหราชอาณาจักรช่วงสุดสัปดาห์ด้วย

สหราชอาณาจักรเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านใดบ้าง

หลักสูตรต่างๆ ขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก เรามีทั้งหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ในสาขาต่างๆ มากมาย อาทิ ธุรกิจ การบริหารและการจัดการ การตลาดและสื่อ เทคโนโลยี (IT วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และอิเล็กทรอนิกส์) ศิลปะและการออกแบบ ดนตรี สุขภาพและการดูแลด้านสังคม การท่องเที่ยว วิศวกรรม ซึ่งคุณสามารถค้นหาหลักสูตรต่างๆ ในสาขาวิชาเหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้ใน รายละเอียดรายวิชา

ที่โรงเรียนภาคฤดูร้อน มีหลักสูตรจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อเน้นเนื้อหาการเรียนให้เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ ไปในแต่ละสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คุณสามารถสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชายุโรปในยุคกลาง หรือออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะการเขียนหรือการถ่ายภาพ หลักสูตรบางหลักสูตรได้รวมเนื้อหาการศึกษาด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวสหราชอาณาจักรหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษไว้ให้ด้วย

คุณสามารถหาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ระยะสั้นได้ที่สถาบัน ภาษาอังกฤษ ดูเพิ่มเติมได้ใน เรียนภาษาอังกฤษ

มีทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่

มีทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เครื่องมือ ค้นหา ที่ด้านบนของเพจ – จากรายชื่อที่เห็น เลือก ทุนการศึกษา จากนั้นเลือกวิชาที่คุณจะเข้าเรียน

ทุนสำหรับหลักสูตรภาคฤดูร้อน สอบถามข้อมูลเงินทุนสนับสนุนนักเรียนได้จากทางประเทศของคุณ ตัวอย่างเช่น ทางบริติช เคานซิลมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากประเทศในเครือจักรภพที่ต้องการศึกษาด้านวรรณกรรมและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (คลิกที่นี่) และมีการชิงทุนสำหรับนักเรียนจากฮ่องกงที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของสหราชอาณาจักร (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) สอบถามทางสถาบันที่คุณเลือกไว้ก็ได้ว่ามีโครงการมอบทุนการศึกษาใดๆ หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ทุนการศึกษาและการสนับสนุนทางการเงิน

ทำอะไรต่อ

หากคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 1 ปีและต้องการศึกษาต่อ คุณสามารถเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยานิพนธ์แบบเต็มเวลาโดยเริ่มช่วงปีที่ 2 หรือ 3 ได้เลย ไม่ต้องกลับไปเรียนปีที่ 1 ใหม่ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งมีโครงการ ‘เรียนเพิ่ม’ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรปูพื้นฐานหรือหลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้นกว่าแล้วต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ

แต่หากเป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อน ผู้เรียนอาจจะไม่ได้วุฒิใดๆ แต่สามารถนับหน่วยกิตรวมไปกับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากคุณจะศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร สามารถสอบถามทางสถาบันของคุณได้ว่าหลักสูตรระยะสั้นที่คุณสมัครเรียนมีหน่วยกิตให้หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเวบไซต์  UKCISA สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักร และเวบไซต์ วีซ่าและการเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ดูที่ ที่พักอาศัย สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถสอบถามได้จากสถาบันที่คุณเลือก ซึ่งส่วนมากจะมีหอพักอยู่ภายในวิทยาเขต และสถาบันบางแห่งจะช่วยจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์หรือหอพักที่คุณสามารถอาศัยร่วมกับนักเรียนคนอื่นได้ อ่านข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าเพิ่มเติมได้ที่ อุดมศึกษา และดูที่ ทำไมจึงต้องเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร เพื่อดูข้อมูลว่าโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีหลักสูตรใดบ้าง

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์มีดังนี้:

  • UK NARIC จะให้บริการแบบคิดค่าบริการโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคุณวุฒิต่างประเทศกับคุณวุฒิของสหราชอาณาจักร