เตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จ

Young woman in a business meeting

Prepare for Success เป็นเว็บไซต์สำหรับนักศึกษานานาชาติที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร

ภายในเว็บไซต์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตด้านการเรียนในสหราชอาณาจักรและทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนอย่างมีประสิทธิผล

โดยมีหัวข้อต่างๆอาทิเช่น:

  • ความเข้าใจงานประจำวิชา
  • การเขียนเชิงวิชาการที่มหาวิทยาลัย
  • ทักษะการนำเสนอ
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปที่เว็บไซต์เพื่อดูคำแนะนำดีๆได้เลย