การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง

Lecturer with a map of the UK at the University of Huddersfield

ก่อนเริ่มต้นการเรียนในสหราชอาณาจักร มีหลายเรื่องที่คุณต้องคำนึงถึงและเตรียมตัว และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

British Council มีการจัด “การบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง” ในหลายๆประเทศสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักร โดยเป็นกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ของ British Council จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกับการเตรียมสัมภาระ การเลือกที่พัก การปรับตัวและอีกมากมาย

ติดต่อสำนักงาน British Council ในประเทศของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการบรรยายสรุปตามเมืองที่กำหนดทั่วโลกเช่นกัน กรุณาสอบถามข้อมูล