Home » เรียนภาษาอังกฤษ – ฝึกฝนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นหลักสูตร

เรียนภาษาอังกฤษ – ฝึกฝนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นหลักสูตร

Two children looking at the Learn English Kids website on a computer

คุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณก่อนเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักรหรือไม่?

LearnEnglish เป็นเว็บไซต์ของ British Council สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษวัยผู้ใหญ่และผู้ประกอบอาชีพ โดยสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนมากกว่า 20 ล้านคนจากทั่วโลกในแต่ละปี LearnEnglish จะช่วยให้คุณสามารถ:

  • ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ
  • ใช้บริการภาพยนตร์, สื่อด้านเสียงและแบบฝึกหัดข้อเขียน
  • เรียนรู้เคล็ดลับในการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ
  • สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ

ทรัพยากรความรู้ทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นบริการฟรี นอกจากนี้คุณยังสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil

สำหรับผู้เรียนวัยเด็ก ลองไปที่ LearnEnglish Kids ที่ซึ่งคุณจะสามารถสนุกไปกับเกมส์, เพลง, เรื่องเล่าและกิจกรรมต่างๆมากมายและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน!