เปิดประตูสู่อาชีพในฝันของคุณ

Three businesspeople walking outside St George's Hall in Liverpool

เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน

 

หลักสูตรของสหราชอาณาจักรจะมอบทักษะ คุณวุฒิการศึกษาและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเพื่อก้าวไปสู่อาชีพที่คุณเลือก

 

คุณวุฒิการศึกษาจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าจากผู้ว่าจ้างทั่วโลก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อสมัครงาน ข้อมูลจาก

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษานานาชาติ (จัดทำโดย BIS ในปี 2011) ระบุว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสหราชอาณาจักรนั้นได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ในปี 2013/14 พบว่าผู้ว่าจ้างทั่วโลกเห็นว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ ‘น่าเลือกมาทำงาน’ มากที่สุด จากการสำรวจจากผู้ว่าจ้างผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 27,000 แห่งทั่วโลก พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถึง 5 แห่งของสหราชอาณาจักรติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่น่าว่าจ้างที่สุดในโลก

สาเหตุหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นคุณค่าของคุณวุฒิการศึกษาจากสหราชอาณาจักรเนื่องจากการเน้นเรื่องทักษะในการทำงาน หลักสูตรต่างๆ ในสหราชอาณาจักรวางหลักสูตรด้วยความร่วมมือจากภาคธุรกิจและสอนโดยบุคลากรมืออาชีพจากภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณจะเรียนรู้ประสบการณ์จริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต บางหลักสูตรเปิดโอกาสให้คุณได้ไปทำงานในสถานที่จริง และยังมีโอกาสทำงานกับบริษัท องค์กรการกุศล และองค์กรของรัฐบาลซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอีกด้วย (ตรวจสอบว่าสถานะวีซ่าสำหรับการทำงานในระหว่างการศึกษา)

 

แนวทางการสอนในสหราชอาณาจักรส่งเสริมให้คุณมีคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างทั่วโลก คุณสมบัติดังกล่าวได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการทำงานร่วมกันและความเป็นผู้นำ

การศึกษาในสหราชอาณาจักรยังเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และเข้าสังคมกับนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในบริษัทระดับนานาชาติ

 

ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพของคุณ สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับทุกวัยและทุกระดับความสามารถ การเรียนที่นี่ คุณจะแวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ และจะพบว่าทักษะทางภาษาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกหลักสูตรพิเศษที่เน้นภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ หรืออาชีพอื่น ๆ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านวิศวกรรมก็มีให้เลือกเช่นกัน

หลายอาชีพจำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาในการทำงาน สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรหลายพันหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น กฎหมาย แพทย์ วิศวกรรม การเลี้ยงเด็ก การสอน การตลาด และอีกมากมาย

การหางานถือเป็นเรื่องท้าทาย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีที่ปรึกษาด้านอาชีพสำหรับคุณ เพื่อช่วยเหลือด้านการวางแผนการทำงานในอนาคต ให้คำแนะนำเรื่องการแต่งตัว การสัมภาษณ์งานและการเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน (CV)

 

เลือกหลักสูตรของสหราชอาณาจักรได้ที่ เครื่องมือค้นหาหลักสูตร ที่ด้านบนของหน้านี้ โดยเลือกระดับของหลักสูตร ใส่วิชาที่ต้องการและกด ค้นหา

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การเริ่มทำงาน     

 

ติดตามข้อมูลเรื่องการพัฒนาด้านธุรกิจในสหราชอาณาจักรได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก Business is GREAT Britain