Home » ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ » ข่าวสาร » ข้อความถึงนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

ข้อความถึงนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

ผลจากการออกเสียงประชามติว่าด้วยสมาชิกภาพในสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรไม่มีผลต่อนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรแต่อย่างใด

สหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพเป็นอย่างดีเสมอมา เราไม่มีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติที่สามารถเข้าเรียนในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติกว่า 500,000 คนจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร นักเรียนเหล่านี้ได้มีส่วนสร้างความหลากหลายและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับการศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยและเสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งให้กับสหราชอาณาจักรในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้สากล