Home » เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่สหราชอาณาจ » รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

Trafalgar Square, London

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับผู้คนจากทุกประเทศ, วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา

ในปี 2012 มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 500,000 คนจาก 200 ประเทศที่เรียนในสหราชอาณาจักรและอีกกว่า 600,000 คนที่เดินทางมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในฐานะนักศึกษาในสหราชอาณาจักร คุณจะได้ทำความรู้จักกับผู้คนจากทั่วโลกและได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างมากมาย

โรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากมีชมรมนานาชาติที่จะช่วยให้คุณรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและได้รับความช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ชมรมเหล่านี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานปาร์ตี้, การแข่งขันตอบปัญหา, การจัดฉายภาพยนตร์และการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังนั้นคุณจะได้ทำความรู้จักเพื่อนนักศึกษานานาชาติได้อย่างรวดเร็ว

สหราชอาณาจักรเป็นสังคมหลากหลายความเชื่อทางศาสนา ที่ซึ่งศาสนาหลักทุกศาสนาได้รับการปฏิบัติและเคารพสักการะ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดตามมาด้วยศาสนาอิสลาม, ฮินดู, ซิกห์, ยูดาห์และพุทธ ขณะที่ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรไม่นับถือศาสนาใดเลย ในเมืองขนาดใหญ่ คุณจะพบว่ามีโบสถ์, สุเหร่า, วัด, โบสถ์ยิว, เกิร์ดวาราและสถานที่สักการะอื่นๆ ดังนั้นหากคุณทำการเคาพรสักการะเป็นประจำที่บ้านเกิด คุณสามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้ต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องศาสนา

สหราชอาณาจักรมีชุมชนเลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศ (LGBT) ที่เข้มแข็ง โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จะมีชมรม LGBT ที่ซึ่งคุณจะสามารถพบปะเพื่อนและขอความช่วยเหลือต่างๆได้ ในสหราชอาณาจักร การเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเนื่องจากรสนิยมทางเพศเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายและสิทธิของนักศึกษานานาชาติมากมายในกลุ่ม LGBT ที่เรียนในสหราชอาณาจักรจะได้รับการเคารพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องเลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศในสหราชอาณาจักร

มีความช่วยเหลือมากมายในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและความต้องการพิเศษด้านการเรียน โดยส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสายหลัก แต่ก็มีศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องความพิการและความต้องการพิเศษด้านการเรียน

โรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจะมีเจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการนักศึกษาและอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนนักศึกษานานาชาติด้วยที่จะดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา บุคลากรเหล่านี้จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเพื่อช่วยคุณในการปรับตัวเมื่อเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรก

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีการจัดงานปฐมนิเทศเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้ทำความรู้จักที่เรียนแห่งใหม่และเพื่อนใหม่ด้วย สำหรับโรงเรียนประจำ นักเรียนจะได้รับการดูแลโดย “ผู้ปกครองประจำบ้าน” ซึ่งก็คือพยาบาลประจำหอพักและครูประจำชั้นเรียน

รัฐบาลสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติและไม่มีการจำกัดจำนวนการออกวีซ่านักศึกษา ในแต่ละปีจะมีนักศึกษานานาชาติหลายพันคนที่ได้รับวีซ่าเพื่อการเรียนในสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องวีซ่า และดูคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของ UK Border Agency