สุขภาพ

Lancaster University

National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรเป็นบริการดูแลทางการแพทย์ ทันตกรรมและบริการสุขภาพอื่นๆ บริการส่วนใหญ่ของ NHS เป็นบริการฟรี แต่มีบางบริการที่อาจมีค่าบริการเล็กน้อย

ฉันมีสิทธิ์ได้รับบริการรักษาของ NHS หรือไม่?

บริการรักษาของ   NHS ต่อไปนี้เป็นบริการฟรีสำหรับทุกคน รวมถึงนักศึกษานานาชาติทุกคน:

 • การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน (แต่ไม่รวมถึงการรักษาที่ติดตามมา)
 • บริการวางแผนครอบครัว
 • การวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อบางประเภท
 • การรักษาด้านจิตเวชที่จำเป็น

คุณต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีหรือได้รับเงินอุดหนุนของ NHS ประเภทอื่นๆ โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสัญชาติ/สถานะการเข้าเมืองของคุณ ระยะเวลาหลักสูตรการเรียนของคุณและสถานที่เรียนของคุณ (ยกตัวอย่างเช่นประเทศสก๊อตแลนด์จะมีกฏระเบียบที่แตกต่างกัน)

เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการรักษาของ NHS หรือไม่ กรุณาไปที่เว็บไซต์ UK Council for International Student Affairs (UKCISA)

การประกันสุขภาพ

ในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลของ NHS  คุณควรทำประกันสุขภาพส่วนตัวก่อนเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิด แม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลของ NHS เราขอแนะนำให้คุณทำประกันสุขภาพไว้ก่อน (บริการของ NHS บางประเภทต้องรอรับบริการนาน)

คุณควรแน่ใจว่าการประกันครอบคลุมทุกอย่างที่จำเป็น สอบถามกับทางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำแนะนำ พวกเขาอาจมีกรมธรรม์พิเศษสำหรับนักศึกษา

วางแผนการเดินทางของคุณ

 • ก่อนที่คุณจะสามารถเดินทางมายังสหราชอาณาจักร คุณจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อาทิเช่นวัณโรค บาดทะยัก โปลิโอ คอตีบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน (MMR) นอกจากนี้หากคุณเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรค (TB) คุณต้องแสดงรายงานผลเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วย

สอบถามข้อมูลจากสถานทูตอังกฤษหรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ในประเทศของคุณเพื่อทราบถึงประเภทของวัคซีนที่คุณต้องได้รับการฉีด หากคุณเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สอบถามกับทางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณว่ามีข้อกำหนดใดบ้าง แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม คุณก็ควรรับวัคซีนเพื่อเป็นเกราะป้องกันสุขภาพของคุณ

เพื่อค้นหาสถานทูตอังกฤษหรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ที่อยู่ใกล้คุณ กรุณาไปที่เว็บไซต์ FCO (Foreign and Commonwealth Office) อย่าลืมนำสำเนาใบรับรองติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางมายังสหราชอาณาจักร คุณอาจจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

 • ในกรณีที่คุณอยู่ในระหว่างการรักษาทางการแพทย์ มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว หรือในกรณีที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ คุณควรพูดคุยกับทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก่อนทำการลงทะเบียนเรียนเพื่อรับทราบว่าพวกเขามีบริการช่วยเหลืออะไรบ้าง

เมื่อคุณเดินทางมายังสหราชอาณาจักร นำใบสั่งยาและจดหมาย/รายงานของแพทย์ติดตัวมาด้วย (ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ) โดยระบุถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโรคของคุณ การรักษา และการให้ยาที่คุณจำเป็นต้องได้รับ รวมถึงความช่วยเหลือที่คุณต้องการระหว่างที่เรียนในสหราชอาณาจักร

 • ผู้ที่มีสัญชาติของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปทุกคนและครอบครัวควรทำบัตร European Health Insurance Card (EHIC) ก่อนเดินทางมายังสหราชอาณาจักร บัตรนี้จะมอบสิทธิ์แก่ผู้ถือบัตรและครอบครัวในการได้รับการรักษาพยาบาลของ NHS ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ European Commission

 • เมื่อจะออกเดินทาง ตรวจสอบกับทางสายการบินว่ายาประเภทใดบ้างที่คุณสามารถนำติดตัวไปด้วยบนเครื่องและสามารถนำผ่านด่านศุลกากรได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ UKCISA เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับ:

 • NHS และบริการดูแลสุขภาพส่วนตัว
 • การลงทะเบียนกับแพทย์และทันตแพทย์
 • การประกันทางการแพทย์
 • การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
 • การดูแลตนเอง

ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณอาจจะสามารถช่วยคุณในการค้นหาแพทย์ ทันตแพทย์และบริการสุขภาพอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีพยาบาลประจำสถาบันการศึกษาอีกด้วย กรุณาสอบถามถึงบริการช่วยเหลือที่มีให้