Home » ชีวิตหลังเรียนจบ » การเตรียมพร้อมออกเดินทาง » การเตรียมพร้อมออกเดินทาง

การเตรียมพร้อมออกเดินทาง

Two young adults sitting in an airport departure hall

การเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

การเรียนจบหลักสูตรในสหราชอาณาจักรอาจน่าตื่นเต้น แต่อาจเป็นช่วงเวลาที่มีผลต่อความรู้สึกและวุ่นวายด้วยเช่นกัน

ในด้านหนึ่ง คุณจะใช้เวลาไปกับการสอบและการเรียน   แต่ในอีกด้านหนึ่ง คุณต้องเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตด้วย  อาจจะเป็นการสมัครงานหรือการศึกษาต่อ  และในขณะเดียวกัน คุณยังต้องเตรียมเก็บสัมภาระและบอกลาเพื่อนชาวสหราชอาณาจักรของคุณด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณเริ่มวางแผนแต่เนิ่นๆ คุณอาจหลีกเลี่ยงความกดดันได้  โดยมีเคล็ดลับดังนี้

 • ในการเดินทางกลับ คุณอาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  ตั๋วสำหรับเดินทางกลับประเทศดูเหมือนจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดสำหรับคุณ แต่อย่างไรเสีย อย่าลืมค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสัมภาระของคุณกลับประเทศ   หากคุณต้องเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร  คุณอาจต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าชุดครุยหรือชุดสูท ค่าถ่ายรูปอย่างเป็นทางการ และค่าใช้จ่ายในการไปงานบอลล์หรืองานเลี้ยงด้วยก็ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชำระใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่จำเป็นต้องชำระ และได้ยกเลิกค่าบอกรับสมาชิกต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 • แจ้งให้แพทย์ ทันตแพทย์ ธนาคาร และภาควิชาของคุณทราบว่า คุณกำลังจะเดินทางกลับประเทศ  โดยพยายามแจ้งให้ทราบตั้งแต่เนิ่นๆ  ในบางกรณี อาจมีเอกสารหรือกระบวนการใดที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
 • หากคุณมีหนังสือรับรองการลงทะเบียนจากตำรวจ  คุณอาจจำเป็นต้องแจ้งให้ตำรวจทราบว่าคุณกำลังจะเดินทางกลับประเทศ  ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษาอีกครั้ง
 • สำหรับที่พักของคุณ  ให้คุณแจ้งหอพักนักศึกษาที่คุณอาศัยหรือเจ้าของที่พักให้ทราบว่าคุณกำลังจะเดินทางกลับประเทศ เพื่อจะได้มีการตรวจสอบความเสียหายก่อนคืนเงินค่าประกัน  ทั้งนี้ สำหรับสัญญาเช่าส่วนมาก คุณต้องแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบจำนวนวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่แน่นอนล่วงหน้าในการออกจากที่พัก  โดยที่พักของคุณมักระบุช่วงเวลาในการแจ้งย้ายออกเอาไว้
 • ในกรณีที่คุณชำระภาษีโรงเรือน (ดู เว็บไซต์ gov.uk)   คุณต้องแจ้งให้ทางเทศบาลทราบเรื่องการเดินทางกลับประเทศ
 • หากคุณชำระค่าสาธารณูปโภค (แก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา, อื่นๆ) ให้ติดต่อผู้ให้บริการสาธารณูปโภคล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวันที่คุณจะเดินทางกลับประเทศ และนัดอ่านมิเตอร์สุดท้ายให้เรียบร้อย จากนั้นคุณจึงจะได้รับใบแจ้งหนี้รอบสุดท้าย
 • คุณอาจได้รับเงินคืนจากค่าบริการต่างๆ ที่คุณชำระไป อาทิ ภาษีรถยนต์, ค่าบริการโทรทัศน์, ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์, บัตรเดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน หากคุณเดินทางกลับประเทศก่อนถึงวันครบกำหนดอายุเหล่านั้น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
 • หากคุณทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักรและชำระภาษีรายได้  คุณอาจได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษี ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานสรรพากร ( Her Majestry’s Revenue and Customs) เพื่อสอบถามรายละเอียด ขั้นตอนในการขอคืนภาษีรายได้หรือเงินค่าประกันภัยแห่งชาติ
 • หากไม่นานมานี้ (ภายใน 3 เดือนก่อนวันออกเดินทางกลับประเทศ) คุณได้ซื้อสินค้าใดๆ ในสหราชอาณาจักรเพื่อนำกลับไปยังประเทศของคุณซึ่งอยู่นอกสหภาพยุโรป คุณอาจขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายใต้นโยบายภาษีส่งออกค้าปลีก ( VAT Retail Export Scheme) กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคืนภาษี
 • สำรองตั๋วโดยสารแต่เนิ่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีที่นั่งว่างและได้ราคาที่ดีที่สุด  ลองใช้อินเตอร์เน็ต (skyscanner) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์) หรือสอบถามบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษา และเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุด  
 • คุณอาจเก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้มากมายระหว่างเรียน  ดังนั้น จึงควรตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่คุณสามารถนำกลับไปโดยสายการบินได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมสัมภาระที่น้ำหนักเกินนั้นมีราคาแพง การส่งสัมภาระกลับประเทศโดยรถไฟหรือเรือนั้นมีค่าธรรมเนียมถูกกว่า แต่คุณต้องเลือกใช้บริการบริษัทที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี   ลองสอบถามเพื่อนของคุณหรืออาจารย์แนะแนวนักศึกษาเพื่อขอคำแนะนำ  หรืออาจปรึกษา British Association of Removers หรือ British International Freight Association.
 • คุณอาจต้องการให้ที่อยู่เพื่อส่งจดหมายกับเพื่อนของคุณ  สมาคมศิษย์เก่า และชมรมต่างๆ ที่คุณเข้าร่วม  คุณสามารถขอใช้  บริการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งจดหมาย เพื่อให้ส่งต่อจดหมายในสหราชอาณาจักรไปยังที่อยู่ในประเทศของคุณ  โดยการบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • หากคุณไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลานาน คุณอาจรู้สึกสับสนในช่วงแรกเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้าน   ตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้สึกว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงไปมากในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร แต่เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณอาจคาดหวังว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิม  ในทางกลับกัน เพื่อนและครอบครัวของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  คุณสามารถศึกษาคำแนะนำในการรับมือกับความไม่คุ้นเคยทางวัฒนธรรมของตนเองได้จาก  เว็บไซต์ UK Council for International Student Affairs (UKCISA)

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศภายหลังจบหลักสูตร กรุณาศึกษาจาก เว็บไซต์ UKCISA