คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

Students at Queen's university, Northern Ireland

เมื่อถึงเวลาของการเริ่มต้นอาชีพการทำงานของคุณ คุณวุฒิการศึกษาจะเป็นปัจจัยเสริมให้กับระดับเงินเดือนที่จะได้รับรวมถึงประวัติส่วนตัวของคุณ จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษานานาชาติ (BIS)
นักศึกษานานาชาติที่ผ่านการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉลี่ยหลังจากสำเร็จการศึกษากว่าการได้รับการศึกษาในประเทศบ้านเกิด

การเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายในระดับที่สามารถจ่ายได้กว่าที่คุณคาดไว้:

  • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำมากมายในประเทศอื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากรายงาน “ศึกษาการตั้งราคานานาชาติ” โดย UK Higher Education International Unit

  • โดยทั่วไปหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรจะมีระยะเวลาการเรียนที่สั้นกว่าประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลาจะมีระยะเวลาเรียน 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสำเร็จการศึกษาและเริ่มต้นการทำงานได้เร็วขึ้น

  • มีทุนการศึกษา, เงินอุดหนุนและโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน

  • ร้านค้า, ภัตตาคารและธุรกิจมากมายของสหราชอาณาจักรมีการมอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟและรถประจำทางได้ในราคาถูก อีกด้วย

  • ในกรณีที่คุณต้องการได้รับคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรแต่ไม่ต้องการเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิด คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือเข้าเรียนที่วิทยาเขตของสหราชอาณาจักรในประเทศของคุณ ตัวเลือกทั้งสองตัวเลือกนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไปพร้อมๆกับการเรียน และยังช่วยประหยัดเงินสำหรับค่าเดินทางและที่พัก กรุณาดูหัวข้อทางเลือกการเรียนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนแตกต่างกันอย่างมากตามแต่ละสถาบันการศึกษาทั่วสหราชอาณาจักร ก่อนทำการสมัคร คุณควรติดต่อทางโรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เลือกเพื่อขอรายละเอียดทั้งหมด คุณควรสอบถามว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแล้วบ้างหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมที่คุณต้องนำมาพิจารณา

โปรแกรมคำนวณสำหรับนักศึกษานานาชาติสามารถช่วยคุณในการวางแผนค่าครองชีพและบริหารเงินของคุณขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักร กรุณาอ่านบทความเรื่องการบริหารเงินเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม