Home » ชีวิตหลังเรียนจบ » เลือกเรียนต่อหรือทำวิจัย

เลือกเรียนต่อหรือทำวิจัย

Researcher inside a medical lab

การเรียนจบหลักสูตรนำไปสู่การคิดถึงสิ่งที่จะทำต่อไป หนึ่งในทางเลือกคือการเรียนต่อหรือทำวิจัย

การเรียนต่อ

มีความเป็นไปได้มากมายสำหรับการเรียนต่อ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเรียนต่อระดับ:

  • การศึกษาเพิ่มเติม
  • อุดมศึกษา: ปริญญาตรี (ตย. คุณวุฒิปริญญาตรี)
  • อุดมศึกษา: สูงกว่าปริญญาตรี (ตย. MBA, ปริญญาโท, ปริญญาเอก/ปริญญาปรัชญาดุษฎี)
  • หลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ตย. การฝึกอบรมเพื่อเป็นนักบัญชีหรือวิศวกรได้รับอนุญาต)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อทางเลือกการเรียน

โอกาสการวิจัย

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและกำลังหาตำแหน่งงานวิจัยหรือเงินทุนการวิจัยในสหราชอาณาจักร คุณสามารถดูข้อมูลได้จาก EURAXESS-UK ขณะที่บริการของ EURAXESS จะช่วยคุณในการหาตำแหน่งงานวิจัยและเงินทุนในสหภาพยุโรป

ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน

มีทุนการศึกษามากมายสำหรับหลักสูตรของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือการวิจัย โดยความต้องการมักจะมีมากกว่าทุนการศึกษาที่มีอยู่ แต่ก็คุ้มค่าที่จะค้นหาว่ามีทุนใดบ้าง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาเงินทุน กรุณาอ่านบทความเรื่องทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน

วีซ่า

ในกรณีที่คุณต้องการวีซ่าเพื่อการเรียนหรือทำงานในสหราชอาณาจักร กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกวีซ่าของคุณจากเว็บไซต์ UK Border Agency (UKBA) โดย UKBA คือหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง