Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ » การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

Crowd walking in a corridor at University College London

คุณสามารถเรียนหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หลากหลายสถาบันการศึกษา อาทิเช่น:

  • โรงเรียน: โรงเรียนหลายๆแห่งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวุฒิด้านวิชาการอาทิเช่น A-levels, International Baccalaureate หรือ Scottish Highers สำหรับนักศึกษาอายุ 16-18 ปี  โดย 2 ปีสุดท้ายจะรู้จักกันในอีกชื่อว่า “sixth form”  อย่างไรก็ตามไม่ใช่โรงเรียนทุกแห่งในประเทศอังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์จะมีหลักสูตร sixth form ของตนเอง
  • วิทยาลัย Sixth Form: วิทยาลัยเหล่านี้จะรองรับนักศึกษาที่มีอายุ 16-18 ปีเป็นหลักและมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา
  • วิทยาลัยการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ: วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติมจะมอบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา วิทยาลัยบางแห่งมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นการเฉพาะ อาทิเช่นสาขาศิลปะและการออกแบบ, การจัดเลี้ยง, วิศวกรรมศาสตร์หรือวิชาพืชสวน
  • มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก แต่ก็มีหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับวิชาชีพในหลากหลายสาขาเช่นกัน

การค้นหาสถาบันการศึกษา “ที่ดีที่สุด”

นักศึกษานานาชาติจำนวนมากขอให้เราแนะนำโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร ซึ่งก็มีระบบการจัดอันดับอิสระมากมายที่อาจเป็นประโยชน์ แต่คุณควรจำไว้ว่านี่เป็นเพียงข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะกับคุณ ยกตัวอย่างเช่นคุณควรสำรวจดูว่าสถาบันการศึกษานั้นๆมีผลการดำเนินงานอย่างไรในแง่ของ:

  • ความพึงพอใจของนักศึกษา
  • ผลการสอบ
  • อนาคตทางอาชีพ
  • การดูแลนักศึกษา
  • ค่าใช้จ่าย
  • มาตรฐานการสอน, ฯลฯ

วีซ่า

คุณอาจต้องการวีซ่าเพื่อเรียนในสหราชอาณาจักร ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลว่าคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่ได้ที่นี่ ในกรณีที่คุณต้องใช้วีซ่า คุณต้องเรียนที่โรงเรียน, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดย UK Border Agency (UKBA)