Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » เรียนภาษาอังกฤษ » เรียนภาษาอังกฤษ – เงื่อนไขการรับสมัคร

เรียนภาษาอังกฤษ – เงื่อนไขการรับสมัคร

Profile view of students reading in a classroom

เงื่อนไขการรับสมัครหลักสูตร

ศูนย์ภาษาอังกฤษทุกแห่งมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมในการสำเร็จหลักสูตร

•    สำหรับหลายๆหลักสูตรจะไม่มีเงื่อนไขการรับสมัครอย่างเป็นทางการ

•    สำหรับบางหลักสูตร คุณอาจจะต้องแสดงหลักฐานทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสอบที่จัดขึ้นโดยศูนย์ หรือโดยการแสดงคุณวุฒิภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่า      คุณจะได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับทักษะความรู้ของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ภาษาอังกฤษที่คุณเลือก

เงื่อนไขการสมัครขอวีซ่า

คุณอาจต้องใช้วีซ่าเพื่อการเรียนในสหราชอาณาจักรโดยขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ วีซ่าได้รับการบริหารจัดการโดย UK Border Agency (UKBA) กรุณาอ่านบทความเรื่องวีซ่าเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องใช้วีซ่าหรือไม่ รวมถึงวิธีการสมัครด้วย