Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการ » ความพิการและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ

ความพิการและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ

Young woman in a wheelchair using a laptop computer

นักศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความพิการหรือมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกันในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสายหลักได้ โดยจะได้รับบริการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม ศูนย์การศึกษาของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การต้อนรับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก อย่างไรก็ตาม การบริการอาจมีความแตกต่างกันและคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการ (ดูด้านล่าง)

นักศึกษาบางคนเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนและศูนย์การศึกษาที่มีบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและความต้องการพิเศษด้านการเรียน เนื่องจากพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับบริการและการช่วยเหลือที่ดีกว่าในสถาบันการศึกษาเหล่านั้น หรือเป็นเพราะศูนย์การศึกษาสายหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้

คำแนะนำและความช่วยเหลือ

ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้ทางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณทราบถึงความต้องการต่างๆ ของคุณ โดยสอบถามถึงความช่วยเหลือที่มีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีเส้นทางรถเข็นรอบอาคารเรียนและวิทยาเขต หลายๆแห่งมีบริการที่พักที่รถเข็นเข้าถึงได้ด้วย อย่างไรก็ตามอาคารรุ่นเก่าบางแห่งอาจมีความไม่สะดวกได้

  • คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มพิเศษระหว่างการสอบและความช่วยเหลือสำหรับการเรียนในหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะสามารถใช้งานอักษรเบรลล์และเครื่องบันทึกเสียงการบรรยาย หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้จดโน๊ตระหว่างการเรียนในชั้นเรียน ระบบเสียงเพื่อคนพิการมีให้บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงเอกสารการบรรยาย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนอาทิเช่นเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง บริการถอดเสียงและซอฟท์แวร์คุณภาพสูง

  • ผู้ใช้ภาษามือในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะใช้ภาษามืออังกฤษ หากคุณต้องการใช้ภาษามือในภาษาอื่น กรุณาตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

  • นอกจากนี้ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณควรจะสามารถเตรียมการนัดพบเป็นประจำให้คุณกับเจ้าหน้าที่แนะแนวด้านความพิการหรือแม้แต่แพทย์ในท้องถิ่น หากมีความจำเป็น กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

สิทธิในสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองจากการเลือกปฏิบัติ กฏหมายความเสมอภาค 2010 และการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความพิการมีผลบังคับใช้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ gov.uk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักร กรุณาไปที่เว็บไซต์ Equality and Human Rights Commission

องค์กรความช่วยเหลือ

National Union of Students’ disability campaign ของสหราชอาณาจักรเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักรและมีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการหลากหลายประเภท โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการที่พวกเขาต้องการ นี่คือองค์กรเครือข่ายที่น่าเข้าร่วมด้วยอย่างยิ่ง

United Kingdom Disabled People’s Council ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้พิการที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

สำหรับนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนหรือติดต่อ National Parent Partnership Network