Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » ทุนการศึกษาและการเงิน » ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษา

A student at Lancaster University making a credit card payment

ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงิน, การเงิน, งบประมาณ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดหาเงิน, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, มูลค่า, ทุน, การจัดหาทุน, ทุนการศึกษา, ความช่วยเหลือเพื่อการศึกษา, ความช่วยเหลือทางการเงิน

การศึกษาในสหราชอาณาจักร: การลงทุนที่คุ้มค่า

ก่อนที่คุณจะเริ่มสมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรหลักสูตร คุณควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนถึงค่าใช้จ่ายของคุณ

สำหรับหลักสูตรของสหราชอาณาจักรในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไปมักมีระยะเวลาสั้นกว่าหลักสูตรในประเทศอื่นๆ โดยหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลาส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาสามปี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาจะใช้เวลาหนึ่งปีขึ้นไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรและวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพลง

หลักสูตรวิชาชีพ จะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป คุณอาจมีตัวเลือกในการเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานและตัดสินใจว่าจะคุณต้องการเรียนต่อหรือไม่ และ 'ชำระค่าศึกษา' เป็นระดับปริญญาแบบเต็มเวลา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถพักการศึกษาเพื่อกลับบ้าน หรือสลับสับเปลี่ยนช่วงเวลาเรียนและเวลาทำงานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ และ หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

ส่วนนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถคาดได้ว่าจะต้องจ่ายสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและปริญญาโท) รวมถึงหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมในสหราชอาณาจักร โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าโรงเรียนประจำได้ที่: โรงเรียนประจำ - ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นจึงควรติดต่อสอบถามจากสถาบันแต่ละแห่ง คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาข้อมูลติดต่อ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไป ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • คุณมาจากสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือประเทศอื่นหรือไม่
 • เขตพื้นที่ในสหราชอาณาจักรที่คุณศึกษาอยู่ (เนื่องจากอังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์จะมีกฎระเบียบแตกต่างกัน)
 • ระดับการศึกษาของคุณ

นักศึกษาปริญญาตรีจาก EU/EEA จะต้องชำระ 'เงินค่าที่พัก' (Home fee) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเดียวกันกับที่นักศึกษาสหราชอาณาจักรต้องจ่าย (สถาบันหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้อยลง)

 • อังกฤษและเวลส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด £9,000 ต่อปี
 • ไอร์แลนด์เหนือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด £3,575 ต่อปี
 • สกอตแลนด์ไม่คิดค่าเล่าเรียน

หากคุณมาจากประเทศอื่นที่อยู่นอก EU/EEA ค่าเล่าเรียนจะเรียกเก็บตั้งแต่ปีละ £3,500 ถึงปีละ £18,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบัน

สำหรับนักศึกษาปริญญาโททั้งหมด ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าที่พัก หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง รวมถึงหากคุณมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย หรือหากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณสามารถทำเรื่องให้คุณเป็นกรณีพิเศษได้ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในกรณีพิเศษ ใช้ เครื่องมือค้นหา เพื่อดูรายละเอียดการติดต่อสถาบันของคุณ

โปรดไปที่ เว็บไซต์ UKCISA (UK Council for International Student Affairs) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

วีซ่า: ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขทางการเงิน

หากคุณต้องการวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องคำนึกถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย โปรดไปที่เว็บไซต์ Gov.uk เพื่อดูว่าคุณต้องใช้วีซ่าหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ, ประเภทวีซ่าที่คุณจะได้รับ และหลักสูตรที่คุณศึกษา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก วีซ่านักศึกษา

ในการสมัครขอรับวีซ่า คุณอาจต้องแสดงหลักฐานว่าคุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมถึงค่าหลักสูตรและค่าครองชีพขณะที่คุณพักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเรียกว่า ‘Maintenance funds’ โดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย

 • ใบแจ้งยอดธนาคารส่วนบุคคลหรือใบแจ้งยอดสถาบันการเงิน
 • สมุดคู่ฝากของสถาบันการเงิน
 • หนังสือแจ้งจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่กำหนด โดยยืนยันถึงเงินทุนของคุณ
 • หนังสือแจ้งจากสถาบันทางการเงินที่กำหนด โดยยืนยันว่าคุณมีเงินกู้ยืมที่ได้มาจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือบริษัทเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือเงินกู้ยืมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือทางด้านวิชาการ

นอกจากนี้ คุณจะต้องเปิดเผยเงินกู้ยืมจากแหล่งที่มาอื่นๆ ด้วย เช่น สินเชื่อจากธนาคารส่วนบุคคล ว่าเป็นกองทุนที่ดำเนินการในนามของคุณ (หรือในนามของผู้ปกครอง) โดยใช้แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานที่ระบุไว้ด้านบน แบบฟอร์มบัตรประจำตัวประชาชนแบบอื่นอาจใช้ได้ด้วย โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้านี้ในเว็บไซต์ UKCISA

หากคุณกำลังสมัครขอรับวีซ่าเพื่อเข้าพักอาศัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่าหกเดือนหรือหลังวันที่ 6 เมษายนเป็นต้นไป คุณจะต้องชำระ ค่าบริการทางการแพทย์ NHS เพิ่มเติม ปีละ £150 ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวยังครอบคลุมถึงนักศึกษาที่สมัครภายในสหราชอาณาจักรหรือจากภายนอกสหราชอาณาจักรด้วย

สำหรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงผลกระทบที่สมาชิกครอบครัวที่เดินทางร่วมกับคุณอาจได้รับ โปรดไปที่เว็บไซต์ UKCISA และดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ Gov.uk

การจัดการงบประมาณ

ขณะที่คุณทำการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียน อย่าลืมพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมแต่ละรายการที่รวมและไม่รวมไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น สถาบันบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน การสอบ เป็นต้น คุณสามารถดูได้ว่าค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรครอบคลุมถึงอะไรบ้างในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ แต่หากไม่มีระบุไว้ ให้สอบถามสถาบันการศึกษานั้นโดยทันที

ในขณะที่จัดทำงบประมาณ สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึง ได้แก่

 • ค่าเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร
 • ค่าที่พักอาศัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าครองชีพประจำวัน
 • ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมในสหราชอาณาจักร
 • ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง

โปรดดูคำแนะนำของเราเกี่ยวกับการจัดการการเงินขณะที่คุณศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรได้จาก การจัดทำงบประมาณ และ การเรียนรู้วิธีใช้งบประมาณเพื่อการศึกษา

หากคุณวางแผนที่จะหางานพิเศษทำขณะที่ศึกษาอยู่ โปรดดู การทำงานระหว่างการศึกษา: สิ่งที่คุณต้องรู้ จำนวนชั่วโมงที่กำหนดให้คุณทำงานได้จะขึ้นอยู่กับสถานะวีซ่าและระดับการศึกษาของคุณ

การช่วยเหลือและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาจาก EU/EEA และสวิตเซอร์แลนด์ อาจสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และในบางกรณีจากรัฐบาลในประเทศบ้านเกิดของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่คุณต้องชำระคืนทันทีที่คุณหาเงินครบหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวอาจครอบคลุมไปถึงค่าครองชีพและค่าศึกษาเล่าเรียนด้วย

ระดับและประเภทความช่วยเหลือในข้อเสนอจะขึ้นอยู่กับว่าคุณศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ หรือเวลส์ และยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณและครอบครัวอีกด้วย ในกรณีพิเศษ นักศึกษาที่ไม่ได้มาจาก EU/EEA สามารถขอรับทุนได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินใน ส่วนความช่วยเหลือนักศึกษาของ UKCISA

หลักสูตรทางการแพทย์บางหลักสูตร เช่น วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะเปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของทุนการศึกษา NHS เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

หากคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อการศึกษา โดยปกติแล้ว คุณจะต้องสมัครภายในเก้าเดือนนับจากการเริ่มต้นปีการศึกษา ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเหลือพอสำหรับการเตรียมตัว

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลืออื่นๆ

มีตัวเลือกด้านทุนการศึกษาและโครงการช่วยเหลือทางการเงินจำนวนมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูง แต่ก็คุ้มค่าที่ค้นหาว่ามีทุนการศึกษาแบบใดบ้าง

มีผู้ให้บริการด้านทุนการศึกษาจำนวนมาก ได้แก่

 • สถาบันของสหราชอาณาจักร
 • โปรแกรมการให้รางวัลและทุนการศึกษา
 • โครงการของบริษัท/ผู้ประกอบการต่างๆ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความ ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน ของเรา