Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » โรงเรียนประจำ » โรงเรียนประจำ – สุขภาพ, ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ

โรงเรียนประจำ – สุขภาพ, ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ

Two students talking and smiling with a teacher

ขั้นตอนและมาตรฐานของโรงเรียน

โรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของนักเรียนอย่างมาก โรงเรียนประจำทุกแห่งจะต้องผ่านเกณท์มาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดโดยองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่องโรงเรียนประจำ – การเลือกและการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร)

นอกจากนี้ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักรทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบจาก Disclosure and Barring Service (DBS) ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลของตำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าครูผู้สอนไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก

การดูแลตนเองให้ปลอดภัย

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วสหราชอาณาจักรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย แต่คุณก็ควรมีการดูแลตัวเองด้วย ก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจ ซึ่งมีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในสหราชอาณาจักร

การขอความช่วยเหลือ

หากคุณมีความกังวลใจใดๆเมื่ออยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากผู้คนมากมาย

  • ผู้ปกครองประจำบ้าน คือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือคุณและทำให้คุณมีความประพฤติที่ถูกต้อง คุณสามารถขอพบผู้ปกครองประจำบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ นอกจากนี้ผู้ปกครองบ้านหลายๆคนยังทำหน้าที่สอนในโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนหลายแห่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดยจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

  • ครูผู้สอนจะทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณในห้องเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน หากคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับงานประจำวิชา อย่ารีรอที่จะพูดคุยกับพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะทำให้มีความสุขกับการเรียนและได้รับความรู้มากที่สุดจากการเรียน

  • สำหรับบริการด้านการแพทย์ โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีศูนย์การแพทย์และพยาบาลประจำโรงเรียน พวกเขาจะจัดเตรียมให้คุณได้ลงทะเบียนกับแพทย์ ทันตแพทย์และบริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนยังได้รับฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลอีกด้วย

  • โรงเรียนหลายแห่งมีโครงการ “เพื่อนคู่หู” หรือการทำหน้าที่พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาใหม่ โดยเป็นการจับคู่กับเพื่อนนักศึกษาที่ได้เรียนในโรงเรียนมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว การมีใครสักคนที่อายุใกล้เคียงกันเพื่อพูดคุยด้วยจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

  • นักเรียนนานาชาติทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีควรมีผู้ปกครอง โดยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่สามารถดูแลคุณได้หากคุณล้มป่วยหรือในช่วงปิดภาคเรียน, กลางภาคเรียนและในช่วงวันหยุดยาวที่คุณไม่สามารถกลับบ้านได้ ทางโรงเรียนสามารถช่วยหาผู้ปกครองให้กับคุณได้

กรุณาดูหัวข้อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม