การธนาคาร

Close-up of an ATM / cash machine

การเปิดบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักร

การเรียนในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องการหรือจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักรเมื่อเดินทางมาถึง โดยคุณต้องเตรียมเอกสารต่างๆ อาทิเช่น:

  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารที่ยืนยันการเป็นนักศึกษาของโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
  • หลักฐานเอกสารที่อยู่อาศัยที่ประเทศบ้านเกิด และในสหราชอาณาจักร
  • เอกสารรับรองและรายการบัญชีเงินฝากจากธนาคารในประเทศของคุณ

ก่อนออกเดินทาง สอบถามกับทางธนาคารในประเทศบ้านเกิดของคุณถึงวิธีการโอนเงินมายังสหราชอาณาจักรและธนาคารของคุณมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารแห่งใดในสหราชอาณาจักรหรือไม่

การเปิดบัญชีธนาคารและการโอนเงินอาจจะใช้เวลาพอสมควร บางทีอาจนานถึง 2 หรือ 3 สัปดาห์ คุณควรนำเช็คเดินทางติดตัวมาด้วยเพื่อใช้จ่ายในช่วงเวลานี้

อีกทางเลือกหนึ่ง ในกรณีที่คุณต้องการใช้บริการบัตรของธนาคารในประเทศบ้านเกิด กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารว่าบัตรของคุณสามารถใช้ได้กับเครื่องของธนาคารในสหราชอาณาจักรหรือไม่ และมีการคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของ UK Council for International Student Affairs

การบริหารจัดการเงินของคุณ

สิ่งที่สำคัญคือคุณไม่ควรใช้จ่ายเงินเกินบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมหากคุณเบิกเงินเกินบัญบี หากคุณคิดว่าคุณต้องการใช้เงินมากกว่าที่คุณมีในบัญชี คุณควรพูดคุยปรึกษากับทางธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในบทความเรื่องการบริหารเงิน

การใช้งานบัญชีธนาคารของคุณ

  • เคานเตอร์ธนาคาร โดยปกติ ธนาคารในสหราชอาณาจักรจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีบางแห่งเปิดให้บริการในช่วงเช้าวันเสาร์ด้วย

  • ออนไลน์และโทรศัพท์ ธนาคารส่วนใหญ่จะมีบริการธนาคารทางออนไลน์และโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นคุณจะสามารถชำระเงิน ตรวจสอบประวัติการชำระเงินและบริหารจัดการเงินของคุณได้ทุกเวลาที่ต้องการ

  • เครื่องกดเงินสด (ATM) มีให้บริการทั่วสหราชอาณาจักร คุณสามารถใช้เครื่องกดเงินสดได้ทุกเวลาเพื่อถอนเงินและตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ส่วนใหญ่เป็นบริการฟรี โดยมีบางเครื่องที่คิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการถอนเงิน ซึ่งจะมีการแจ้งอย่างชัดเจนบนหน้าจอ